Czcionka: A- A A+

„Pionier w likwidacji niskiej emisji”. Ciepłownia Rydułtowy Sp. z o.o. w latach 1993-2018

Pionier w likwidacji niskiej emisji”. Ciepłownia Rydułtowy Sp. z o.o. w latach 1993-2018

 W publikacji opisana została historia powstania i funkcjonowania Ciepłowni Rydułtowy Sp. z o.o. w latach 1993-2018, a także opublikowane wspomnienia pracowników oraz osób zaangażowanych w tworzenie i działalność Spółki. Oprócz przedstawienia historii powstania i działania zakładu, inwestycji i zatrudnienia, opisane zostało wiele ciekawych faktów o wydarzeniach z końcówki lat osiemdziesiątych i dziewięćdziesiątych. Ukazana została historia przemian jakie zachodziły w polskiej i śląskiej gospodarce po 1989 roku, a także przedstawiony został wpływ wielkich wydarzeń w Polsce i na świecie na niewielką, górniczą gminę na Górnym Śląsku. Projekt realizowany był przez Ciepłownię „Rydułtowy” Sp. z o.o. Publikacja została przygotowana przez dr. Mateusza Sobeczko, pracownika Polskiej Akademii Nauk Archiwum w Warszawie Oddziału w Katowicach oraz mgr Patrycję Tomiczek, historyczkę, nauczycielkę i działaczkę lokalną.

 Fragment recenzji dr. hab. prof. UŚ Kazimierza Miroszewskiego:

 „ będzie z pewnością cennym dokumentem dla lokalnej społeczności i świadomości historycznej mieszkańców Rydułtów. Przedstawia nie tylko historię rydułtowskiej ciepłowni, ale również jest cennym przyczynkiem do historii Rydułtów oraz przemian, jakie zachodziły w górnośląskiej gospodarce. Zawarte w monografii informacje w pełni potwierdzają Z pewnością spotka się również recenzowana monografia z zainteresowaniem historyków, w związku z oparciem pracy na rozległej kwerendzie archiwalnej

Sobeczko, P. Tomiczek, „Pionier w likwidacji niskiej emisji”. Ciepłownia Rydułtowy Sp. z o.o. w latach 1993-2018, Katowice-Rydułtowy 2020, ss. 162.

opr. Dr Mateusz Sobeczko

 SKAN0001

 SKAN0002

 

 

 

 

Polska Akademia Nauk Archiwum w Warszawie

ul. Nowy Świat 72 

00-330 Warszawa

kwerenda@archiwum.pan.pl

tel./fax +48 22 657 27 88

tel. +48 22 657 28 92

Pracownia Naukowa

czynna od poniedziałku do piątku 

od 9.00 do 15.30

fb