Czcionka: A- A A+

Publikacji Profesora Lecha Witkowskiego „Bogdan Nawroczyński. Oddech Myśli. Archiwalia główne”

???? Z wielką satysfakcją informujemy o najnowszej publikacji Pana Profesora Lecha Witkowskiego, będącej wynikiem pracy w PAN Archiwum w Warszawie.
W książce „Bogdan Nawroczyński. Oddech Myśli. Archiwalia główne” zostały zgromadzone i poddane gruntownej analizie materiały archiwalne ze spuścizny wybitnego pedagoga Bogdana Nawroczyńskiego (1882–1974). ????
 
 OddechMysli1
OddechMysli2
1002
1003

Polska Akademia Nauk Archiwum w Warszawie

ul. Nowy Świat 72 

00-330 Warszawa

kwerenda@archiwum.pan.pl

tel./fax +48 22 657 27 88

tel. +48 22 657 28 92

Pracownia Naukowa

czynna od poniedziałku do piątku 

od 9.00 do 15.30

fb