Czcionka: A- A A+

Archiwa warszawskie dawniej i dziś

 

 (...)Archiwa i zgromadzone w nich materiały zawsze stanowiły ważny czynnik tworzący więzi wspólnotowe. Przechowywane dokumenty służyły zachowaniu pamięci, kształtowaniu torzsamości państwowej, narodowej, kulturowej. Archiwalia zawierająze zapisy ważnych wydarzeń i drobnostek dnia codziennego, upływającego czasu, zmienności warunków cywilizacyjnych, budziły zainteresowanie zarówno historyków wzbogacających profesjonalnie refleksję o przeszłości, jak i miłośników dziejów (...) 

     Archiwa warszawskie dawniej i dziś

ScanImage 1

Polska Akademia Nauk Archiwum w Warszawie

ul. Nowy Świat 72 

00-330 Warszawa

kwerenda@archiwum.pan.pl

tel./fax +48 22 657 27 88

tel. +48 22 657 28 92

Pracownia Naukowa

czynna od poniedziałku do piątku 

od 9.00 do 15.30

fb