Czcionka: A- A A+

Wystawa pt. "Ludzie listy piszą."

 

Ludzie listy piszą

„Piśmienne czynności, a szczególnie listy, są w naszych czasach niesłychanie ważną sprawą”, pisał Józef Chociszewski, autor Listownika z 1876 roku. W swoim przewodniku definiował list jako rozmowę na piśmie pomiędzy oddalonymi od siebie osobami. Podkreślał, że słowa ulatują, a pismo pozostaje, dlatego bardzo ważną sprawą jest zarówno zewnętrzna, jak i wewnętrzna strona listu. Współcześnie epistolografia, czyli sztuka pisania tradycyjnych listów, wydaje się być wymarłą i zapomnianą formą komunikacji. Szczególnego znaczenia nabiera więc korespondencja zawarta w spuściznach polskich uczonych XIX i XX wieku. Dokumenty pozwalają prześledzić ewolucję sposobu przekazywania pisemnych wiadomości, zaobserwować, jak ich forma i treść różniły się w zależności od okazji, miejsca i czasu powstania. Listy charakteryzuje niezwykła różnorodność. Na wystawie prezentujemy listy rodzinne, w tym listy dzieci, listy przyjaciół, pisma dotyczące wymiany myśli i doświadczeń naukowych, życzenia świąteczne z niezwykłymi załącznikami, listy z dalekich stron, pozdrowienia z wakacji, wiadomości z frontu, listy i grypsy z więzienia, pisma wielkich pisarzy, poetów, polityków, telegramy. Bardzo atrakcyjne i niezwykle barwne są karty pocztowe, które w okresie zaborów niosły także patriotyczne przesłanie.

Polska Akademia Nauk Archiwum w Warszawie

ul. Nowy Świat 72 

00-330 Warszawa

kwerenda@archiwum.pan.pl

tel./fax +48 22 657 27 88

tel. +48 22 657 28 92

Pracownia Naukowa

czynna od poniedziałku do piątku 

od 9.00 do 15.30

fb