Czcionka: A- A A+

Dary do Biblioteki PAN Archiwum w Warszawie

 📚📖Biblioteka Polskiej Akademii Nauk Archiwum w Warszawie otrzymała cenny zbiór książek literatury faktu, obejmujący lata międzywojenne, czasy okupacji oraz okres stalinizmu. Darczyńcą jest Pani Izabella Gass, ofiarowała ona zbiór, który był własnością jej męża Andrzeja Gassa.

Dziękujemy za cenne publikacje, wzbogacające nasze zbiory biblioteczne.
 
20220518 105454
20220518 105755
20220518 105839

Polska Akademia Nauk Archiwum w Warszawie

ul. Nowy Świat 72 

00-330 Warszawa

kwerenda@archiwum.pan.pl

tel./fax +48 22 657 27 88

tel. +48 22 657 28 92

Pracownia Naukowa

czynna od poniedziałku do piątku 

od 9.00 do 15.30

fb