Czcionka: A- A A+

Zapraszamy na 12 Piknik Archiwalny!

 XII WARSZAWSKI PIKNIK ARCHIWALNY

PAŁAC STASZICA w WARSZAWIE – 11 czerwca (11.00-17.00)

Od dwunastu lat inspiracją do organizacji Warszawskiego Pikniku Archiwalnego jest obchodzony uroczyście na całym świecie w dniu 9 czerwca Międzynarodowy Dzień Archiwów.

Hasło przewodnie tegorocznej edycji Pikniku to: BEZ KOBIET NIE MA HISTORII

Temat pozostaje taki sam jak w roku ubiegłym, gdyż jest ciągle aktualny i stwarza ogromną różnorodność prezentacji. Będzie poświęcony całkowicie kobietom, zarówno z dalekiej przeszłości historycznej, jak i tej najnowszej. Będą to kobiety zasłużone w różnych dziedzinach życia, nieugięte, mądre i odważne.

Nazwa Warszawski Piknik Archiwalny wskazuje nie tylko na jego przynależność miejską, ale równocześnie określa spuściznę historyczną, regionalną i kulturową. Organizatorzy wydarzenia pragną zwrócić szczególną uwagę społeczeństwa na prace archiwistów, w której można znaleźć trud badań i poszukiwań, jak również sposoby gromadzenia, konserwowania i udostępniania materiałów archiwalnych.

Wydarzenie kierowane jest do ludzi w każdym wieku - począwszy od dzieci, młodzieży szkolnej i akademickiej, po osoby w średnim wieku i seniorów.

Od początku istnienia Pikniku uczestniczą w nim archiwa, biblioteki i muzea najbardziej znanych instytucji kultury i nauki, takie jak: Polska Akademia Nauk Archiwum w Warszawie, Muzeum Narodowe, Instytut Pamięci Narodowej, Muzeum Harcerstwa, Wojskowe Biuro Historyczne, Biblioteka Publiczna im. Z. J. Rumla, Narodowe Archiwum Cyfrowe. Politechnika Warszawska, Archiwum Akt Nowych, Archiwum Prezydenta RP, Archiwum Sejmu RP, Muzeum Ziemi PAN, a także warszawskie archiwa państwowe i wiele innych.

 

Zapraszamy do zapoznania się z programem Pikniku:

Polska Akademia Nauk Archiwum w Warszawie

ul. Nowy Świat 72 

00-330 Warszawa

kwerenda@archiwum.pan.pl

tel./fax +48 22 657 27 88

tel. +48 22 657 28 92

Pracownia Naukowa

czynna od poniedziałku do piątku 

od 9.00 do 15.30

fb