Czcionka: A- A A+

114 rocznica urodzin Mariana Sobieskiego (1908‑1967)

 

Marian Sobieski –muzykolog, zbieracz i wydawca muzycznego folkloru ludowego              

W dniu 14 czerwca 2022 r. minęła 114 rocznica urodzin Mariana Sobieskiego (1908‑1967), muzykologa, etnografa, docenta Państwowego Instytutu Sztuki, wykładowcy w Państwowej Wyższej Szkole Muzycznej w Poznaniu. Marian Sobieski wraz z żoną Jadwigą (1995‑1995), muzykolożką, profesorem Państwowego Instytutu Sztuki i Instytutu Sztuki PAN, razem z ekipą złożoną ze studentów etnografii i muzykologii przez wiele lat zbierał, nagrywał i publikował utwory ludowe. W latach 1950‑1954 kierował ogólnopolską Akcją Zbierania Folkloru Muzycznego. Wynikiem ich pracy było 46.000 nagrań muzyki ludowej. Zebrane materiały dokumentujące zabytki muzyki ludowej w ramach Zachodniego Archiwum Fonograficznego znajdują się obecnie w Instytucie Sztuki PAN. (Artykuł z zespołu: Materiały Mariana Sobieskiego, sygnatura III‑176, PAN Archiwum w Warszawie).

0003

0002

 

Polska Akademia Nauk Archiwum w Warszawie

ul. Nowy Świat 72 

00-330 Warszawa

kwerenda@archiwum.pan.pl

tel./fax +48 22 657 27 88

tel. +48 22 657 28 92

Pracownia Naukowa

czynna od poniedziałku do piątku 

od 9.00 do 15.30

fb