Czcionka: A- A A+

Wystawa: Użyteczność nauki. Idee, które trwają do dziś.

Wystawa Użyteczność nauki. Idee, które trwają do dziś poświęcona została 220. rocznicy powstania Towarzystwa Przyjaciół Nauk (1800), od 1808 r. Towarzystwa Królewskiego Warszawskiego Przyjaciół Nauk, które zrzeszało badaczy różnych specjalności i skupiało uczonych, literatów, osobistości oficjalne oraz tzw. przyjaciół nauk z ziem polskich i obcych. Było trzecią, po Towarzystwie Literatów w Polszcze (1765–1770) oraz Towarzystwie do Ksiąg Elementarnych (1775–1792), stale zbierającą się polską akademią naukową, która przyczyniła się do powstania Królewskiego Uniwersytetu Warszawskiego. Towarzystwo zostało rozwiązane przez władze rosyjskie w lipcu 1832 r. w ramach represji po powstaniu listopadowym, kiedy to cesarz rosyjski Mikołaj I Pawłowicz Romanow raczył uznać Towarzystwo Królewskie Warszawskie Przyjaciół Nauk za nieistniejące. Jego sukcesorem jest założone w 1907 r. Towarzystwo Naukowe Warszawskie. Na wystawie, która składa się z 13 plansz, prezentujemy materiały (dokumenty, zdjęcia, listy, medale, wydawnictwa) wybranych członków TKWPN zgromadzone w Archiwum PAN. Plansze wystawowe zdobią portrety członków TPN autorstwa Pauliny Kopestyńskiej. Tablice rozstawione są w różnych punkach Pałacu Staszica i stanowią ekspozycję stałą w domu nauki polskiej.

 

Polska Akademia Nauk Archiwum w Warszawie

ul. Nowy Świat 72 

00-330 Warszawa

kwerenda@archiwum.pan.pl

tel./fax +48 22 657 27 88

tel. +48 22 657 28 92

Pracownia Naukowa

czynna od poniedziałku do piątku 

od 9.00 do 15.30

fb