Czcionka: A- A A+

Nowa siedziba PAN Archiwum w Warszawie - Oddział Katowice

 

Nowa siedziba PAN Archiwum w Warszawie - Oddział Katowice

Oddział Archiwum Polskiej Akademii Nauk na Górnym Śląsku powstał 31 stycznia 1974 roku. Na początku siedziba mieściła się w latach 1974-1982 w Zabrzu, następnie w latach 1982-2012 w Wodzisławiu Śląskim, a od 2012 roku w Katowicach. W 2021 roku w związku z koniecznością poszukiwania nowej lokalizacji udało się znaleźć odpowiednie pomieszczenia w Zabrzu w budynku Instytutu Podstaw Inżynierii Środowiska PAN i w pierwszej połowie 2022 roku nastąpiła przeprowadzka do nowej siedziby. Nowy lokal składa się z przestronnego pomieszczenia biurowego, nowoczesnej czytelni oraz magazynu archiwalnego z regałami przesuwnymi. Zasób Oddziału liczy ok. 341,37 mb akt. Oddział prowadzi ożywioną działalność we wszystkich obszarach funkcjonowania: opracowania zasobu; kształtowania narastającego zasobu i nadzoru archiwalnego nad instytucjami PAN; udostępniania; popularyzacji zasobu oraz współpracy naukowej. Oddział duży akcent kładzie na popularyzację zasobu za pomocą organizowanych imprez, wykładów, wystaw oraz publikacji.

dr Mateusz Sobeczko

Polska Akademia Nauk Archiwum w Warszawie

ul. Nowy Świat 72 

00-330 Warszawa

kwerenda@archiwum.pan.pl

tel./fax +48 22 657 27 88

tel. +48 22 657 28 92

Pracownia Naukowa

czynna od poniedziałku do piątku 

od 9.00 do 15.30

fb