Czcionka: A- A A+

Spotkanie z dr Zuzanę Kollarovą - dyr. Archiwum w Popradzie i panem Adrianem Kromką - dyr. Instytutu Słowackiego w Warszawie.

 
27 czerwca 2022 r. PAN Archiwum w Warszawie gościło dr Zuzanę Kollarovą - dyrektor Archiwum w Popradzie, która zaprezentowała wykład na temat historii i zbiorów Archiwum. Dziękujemy również za przybycie dyrektorowi Instytutu Słowackiego w Warszawie panu Adrianowi Kromce, który podzielił się z nami wiedzą dotyczącą działalności swojej placówki.

Polska Akademia Nauk Archiwum w Warszawie

ul. Nowy Świat 72 

00-330 Warszawa

kwerenda@archiwum.pan.pl

tel./fax +48 22 657 27 88

tel. +48 22 657 28 92

Pracownia Naukowa

czynna od poniedziałku do piątku 

od 9.00 do 15.30

fb