Czcionka: A- A A+

Nowe nabytki w PAN Archiwum w Warszawie Oddział w Poznaniu

            Do Polskiej Akademii Nauk Archiwum w Warszawie Oddziału w Poznaniu trafiło w ostatnim czasie kilka nowych spuścizn oraz uzupełnienie zespołu  już przechowywanego. Są to materiały: prof. Zygmunta Kaczmarka – historyka (1,55 mb, sygn. P. III - 193), prof. Jerzego Kandziory – literaturoznawcy (1,95 mb, sygn. P. III - 192), prof. Dobrochny Ratajczakowej – teatrologa (0, 19 mb, sygn. P. III - 190) oraz prof. Jerzego Tyranowskiego (1942–2020) – prawnika (0, 70 mb, sygn. P. III - 191). Wśród archiwaliów znajdują się m. in. rękopisy i maszynopisy opracowań, artykułów i referatów, materiały warsztatowe oraz nadbitki prac. Materiały zostały przekazane przez autorów spuścizn i współmałżonka.

            Cennym dopływem są także materiały (0,58 mb) prof. Lecha Ryszkowskiego (1931–2006), biologa i ekologa, twórcy agroekologii w Polsce, wieloletniego dyrektora Zakładu Biologii Rolnej i Leśnej PAN w Poznaniu, przekazane przez Instytut Badań Środowiska Rolniczego i Leśnego PAN. Spuścizna zawiera m. in. rękopisy i maszynopisy opracowań, notatki z obserwacji   przyrody, materiały konferencyjne i działalności Zakładu Biologii Rolnej i Leśnej PAN, korespondencję oraz zdjęcia. Archiwalia zostały dołączone do spuścizny prof. Lecha Ryszkowskiego (sygn. P III–145).

Jerzy Tyranowski zdjecie 278x400

zdjęcie Jerzy Tyranowski (1942 - 2020),  LINK

Lech Ryszkowski2

Lech Ryszkowski ( 1931 - 2006)

Lech Ryszkowski 3

Lech Ryszkowski 26.05.1994 r., fot. Z. Pniewski

Ryszkowski1

Materiały ze spuścizny prof. Lecha Ryszkowskiego

Polska Akademia Nauk Archiwum w Warszawie

ul. Nowy Świat 72 

00-330 Warszawa

kwerenda@archiwum.pan.pl

tel./fax +48 22 657 27 88

tel. +48 22 657 28 92

Pracownia Naukowa

czynna od poniedziałku do piątku 

od 9.00 do 15.30

fb