Czcionka: A- A A+

Spuścizna Wacława Sierpińskiego  

W październiku (21. 10. 1969) upływa 133 lata od śmierci profesora Wacława Sierpińskiego, matematyka, profesora Uniwersytetu Warszawskiego, jednego z twórców polskiej szkoły matematycznej,
członka Towarzystwa Naukowego Warszawskiego, Polskiej Akademii Umiejętności, Polskiej Akademii Nauk i wielu zagranicznych towarzystw naukowych.                                                        

Wacław Sierpiński był autorem ponad 700 prac naukowych z dziedziny teorii liczb, teorii mnogości, topologii.                                           

W PAN Archiwum w Warszawie znajduje się spuścizna Wacława Sierpińskiego zawierająca materiały jego twórczości naukowej, działalności dydaktycznej, materiały biograficzne i korespondencję.

M.Ciara

zdj1

zdj2

zdj3

Polska Akademia Nauk Archiwum w Warszawie

ul. Nowy Świat 72 

00-330 Warszawa

kwerenda@archiwum.pan.pl

tel./fax +48 22 657 27 88

tel. +48 22 657 28 92

Pracownia Naukowa

czynna od poniedziałku do piątku 

od 9.00 do 15.30

fb