Czcionka: A- A A+

Fotorelacja z sympozjum i wystawy Skarby Polskiej Akademii Nauk

15 listopada 2022 w PAN Archiwum w Warszawie w Pałacu Staszica odbyło się otwarcie wystawy pt. Skarby Polskiej Akademii Nauk w Warszawie.. Gości przywitała p. dyr. dr hab. Hanna Krajewska.
Następnie uczestnicy przeszli do Sali Marii Curie-Skłodowskiej gdzie nastąpiło wygłoszenie referatów przez zaproszonych gości.
 
W kolejności swoje wystąpienia przedstawili:
11.00–11.15 dr Zofia Tylewska -Ostrowska, Biblioteka Gdańska PAN
11.15–11.30 dr Agnieszka Fluda -Krokos, Biblioteka Naukowa PAU i PAN
11.30–11.45 Małgorzata Potocka, Biblioteka Kórnicka PAN
11.45–12.00 Katarzyna Jarzyńska, Biblioteka Instytutu Filozofii i Socjologii PAN 12.00–12.20 Łukasz Ossowski, Biblioteka Instytutu Badań Literackich PAN
12.20-12.35 dr hab. Michał Rzepiela, Instytut Języka Polskiego PAN w Krakowie
13.00–13.20 Anna Mikielska, Centralna Biblioteka Geografii i Ochrony Środowiska Instytutu Geografii i Przestrzennego Zagospodarowania im. Stanisława Leszczyckiego PAN
13.20–13.40 prof. dr hab. Dorota Rembiszewska, Instytut Slawistyki PAN
13.40–14.00 Anna Piontek, Grzegorz Skrzyński, Muzeum Ziemi PAN
14.00–14.20 dr Piotr Lasek, Zbiory Fotografii i Rysunków Pomiarowych Instytutu Sztuki PAN
14.20–14.40 prof. dr hab. Dariusz Główka, Instytut Archeologii i Etnologii PAN
 
Uczestnicy obrad odnotowali nie tylko wysoki poziom merytoryczny zdarzenia ale również osobiste zaangażowanie referentów i rzadko spotykaną intensywność emocjonalnego przekazu informacji o skarbach posiadanych przez macierzyste instytucje.
Podsumowując obrady, wszyscy uczestnicy zgodzili się z tezą p. dyr. dr hab. Hanny Krajewskiej o konieczności intensyfikacji działań popularyzujących cenne zasoby materialne PAN, aby utrwalić ich znaczenie dla kultury polskiej.
 
Prelegentom, Szanownym Gościom, Zakładowi Działalności Pomocniczej PAN oraz wszystkim, którzy przyczynili się do powstania wystawy, oraz sprawnego przebiegu sympozjum serdecznie dziękujemy!

Dyrekcja i pracownicy PAN Archiwum w Warszawie

 
Opis zdjęć:
1. Otwarcie wystawy przez dr hab. Hannę Krajewską dyrektor PAN Archiwum w Warszawie w Pałacu Staszica.
2. dr hab. Hanna Krajewska. Słowo wstępne, rozpoczęcie sympozjum.

3. Pierwszy referat przedstawiła dr Zofia Tylewska -Ostrowska, Biblioteka Gdańska PAN,
    dr Urszula Szmigielska PAN Archiwum w Warszawie - prowadząca pierwszą część sympozjum,
4. dr Agnieszka Fluda -Krokos, Biblioteka Naukowa PAU i PAN w Krakowie
5. Małgorzata Potocka, Biblioteka Kórnicka PAN
6. Katarzyna Jarzyńska, Biblioteka Instytutu Filozofii i Socjologii PAN
7. Łukasz Ossowski, Biblioteka Instytutu Badań Literackich
8. dr hab. Michał Rzepiela, Instytut Języka Polskiego PAN w Krakowie
9. Katarzyna Słojkowska PAN Archiwum w Warszawie - prowadząca drugą część sympozjum 
10. Anna Mikielska, Centralna Biblioteka Geografii i Ochrony Środowiska Instytutu Geografii i Przestrzennego Zagospodarowania im. Stanisława Leszczyckiego PAN
11. prof. dr hab. Dorota Rembiszewska, Instytut Slawistyki PAN
12. Anna Piontek, Grzegorz Skrzyński, Muzeum Ziemi PAN
13. dr Piotr Lasek, Zbiory Fotografii i Rysunków Pomiarowych Instytutu Sztuki PAN
14. prof. dr hab. Dariusz Główka, Instytut Archeologii i Etnologii
15. Wystawa Skarby Polskiej Akademii Nauk
 
(Fot. S. Fabisiak)

Polska Akademia Nauk Archiwum w Warszawie

ul. Nowy Świat 72 

00-330 Warszawa

kwerenda@archiwum.pan.pl

tel./fax +48 22 657 27 88

tel. +48 22 657 28 92

Pracownia Naukowa

czynna od poniedziałku do piątku 

od 9.00 do 15.30

fb