Czcionka: A- A A+

Wystawa: Skarby Polskiej Akademii Nauk

Jubileusz 70-lecia Polskiej Akademii Nauk jest doskonałą okazją do zaprezentowania skarbów polskiej nauki i kultury. Zbiory Polskiej Akademii Nauk, kontynuującej tradycje Towarzystwa Królewskiego Warszawskiego Przyjaciół Nauk, zgromadzone w jej licznych jednostkach naukowych i pomocniczych (instytutach, archiwach, bibliotekach, muzeach), są rozmieszczone na terenie całego kraju i stanowią integralny składnik krajowego i światowego dziedzictwa kulturowego. Scenariusz wystawy został opracowany przez pracowników PAN Archiwum w Warszawie we współpracy z wybranymi placówkami Akademii, posiadającymi cenne, ciekawe i różnorodne zbiory. Wystawa, której towarzyszyło sympozjum, została zaprezentowana w Pałacu Staszica, domu Towarzystwa Przyjaciół Nauk, który od początku swego istnienia stanowić miał po wsze czasy miejsce spotkań mężów nauki oraz mieścić najcenniejsze zbiory rękopiśmienne i biblioteczne TPN. Na wystawie przedstawiamy unikatowe i rzadko upowszechniane rękopiśmienne dokumenty, stare druki, słowniki, mapy, atlasy, fotografie, medale, obiekty botaniczne, zoologiczne, archeologiczne, akwarele, obrazki, dokumentację ugrupowań politycznych. Na planszach przedstawiono też informacje o współuczestniczących w ekspozycji jednostkach PAN i ich specjalnych zbiorach.

Polska Akademia Nauk Archiwum w Warszawie

ul. Nowy Świat 72 

00-330 Warszawa

kwerenda@archiwum.pan.pl

tel./fax +48 22 657 27 88

tel. +48 22 657 28 92

Pracownia Naukowa

czynna od poniedziałku do piątku 

od 9.00 do 15.30

fb