Czcionka: A- A A+

Relacja fotograficzna z otwarcie wystawy pt. "Gabriel Narutowicz 1865-1922 Pierwszy Prezydent Rzeczpospolitej. Setna Rocznica Śmierci."

Wystawa przygotowana przez pracowników PAN Archiwum w Warszawie została poświęcona pierwszemu prezydentowi odrodzonej w 1918 roku Rzeczypospolitej Polskiej Gabrielowi Narutowiczowi, wybitnemu konstruktorowi, inżynierowi hydrotechnikowi, pionierowi elektrowni wodnych, elektrykowi. W 1895 roku Gabriel Narutowicz objął stanowisko szefa sekcji regulacji Renu. Jego prace zostały nagrodzone na Wystawie Międzynarodowej w Paryżu w 1896 roku, zyskał też sławę jako pionier elektryfikacji Szwajcarii. Był profesorem Politechniki w Zurychu. Zanim Zgromadzenie Narodowe wybrało go na prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej, pełnił funkcje ministra robót publicznych i ministra spraw zagranicznych. Urząd prezydenta RP sprawował tylko pięć dni. Został zastrzelony przez zamachowca malarza Eligiusza Niewiadomskiego w czasie wizyty w galerii Zachęta. Do tragedii tej doszło 16 grudnia 1922 roku, dokładnie 100 lat temu. Tego dnia cały kraj pogrążył się w żałobie. Dziś pamięć o tej wybitnej osobistości, przed którą stanął na baczność sam Józef Piłsudski, chcemy upamiętnić okolicznościową wystawą. Zaprezentowane na czterech planszach często nieznane lub rzadko upowszechniane fotografie i dokumenty w znacznej części pochodzą ze zbiorów Archiwum PAN. Przypominamy fakty z życia i zasługi Gabriela Narutowicza dla nauki, gospodarki i dla Polski, jego pracę i działalność w Szwajcarii, okoliczności zamachu i jego tragicznej śmierci. Ostatnia plansza wystawy poświęcona została pamięci Gabriela Narutowicza. Demonstrujemy wybrane miejsca w Polsce nazwane jego imieniem ― ulice w Łodzi, Zgierzu, Żyrardowie i Lublinie, plac w Warszawie, pomniki w Warszawie i Bielsku-Białej. Imię Gabriela Narutowicza noszą też szkoły m.in. w Warszawie, Krakowie, Łodzi, Grójcu, Siedlcach i Częstochowie oraz szpital miejski w Krakowie. Jego wizerunek widnieje na znaczkach wyemitowanych przez Pocztę Polską w 1938 i w 1988 roku z okazji 20. i 70. rocznicy odzyskania przez Polskę niepodległości.

Opis zdjęć:

1. dr hab. Hanna Krajewska - dyrektor PAN Archiwum w Warszawie otwiera wystawę.

2. Katarzyna Słojkowska, PAN Archiwum w Warszawie prezentuje wystawę "Gabriel Narutowicz 1865-1922. Pierwszy Prezydent Rzeczypospolitej. Setna rocznica śmierci."

3. Aktor Zbigniew Kozłowski - recytacja wierszy J. Tuwima. 

4. Profesor Marian Marek Drozdowski. Wykład pt. "Grudniowy dramat Rzeczypospolitej 1922 roku."

5. Ambasador Szawajcarii w Polsce.

6. Radosław Pawłowski, PAN Archiwum w Warszawie prowadzący część artystyczną wydarzenia

7. Występ zespołu Walicki-Popiołek Duo.

Polska Akademia Nauk Archiwum w Warszawie

ul. Nowy Świat 72 

00-330 Warszawa

kwerenda@archiwum.pan.pl

tel./fax +48 22 657 27 88

tel. +48 22 657 28 92

Pracownia Naukowa

czynna od poniedziałku do piątku 

od 9.00 do 15.30

fb