Czcionka: A- A A+

Życzenia świąteczne

 Niezwykła noc

„W ten święty wieczór według wierzeń ludowych, woda w źródłach, potokach i rzekach zamienia się na chwilę w wino i miód, niekiedy w płynne złoto, drzewa owocowe zakwitają w sadach i tejże nocy przynoszą owoce, ptaki zaś i zwierzęta rozmawiają ludzkim głosem. Biada jednak człowiekowi, co duchem nieczysty lub wiedziony próżną ciekawością, usiłuje zuchwale zerwać zasłonę z tajemnic tej niezwykłej nocy. (…)

Z zamierzchłych czasów przechował się zwyczaj, że podczas Bożego Narodzenia, służba domowa zasiada przy jednym stole z chlebodawcami, a dzień św. Szczepana (26 grudnia) jest jej specjalnem świętem, kiedy kończą się dawne umowy i zanim zawarte zostaną nowe – trwa kilkudniowa hulanka i pijatyka. (…) Wśród Hucułów mocno trzyma się wiara, że na „światyj weczer Rizdwianyj” schodzą się do swych domów dusze zmarłych, aby wespół z żywymi spożyć wieczerzę. Dlatego też wszyscy się gotują, by ich dostojnie przyjąć. (…) U Polaków z okolic Nowego Sącza, rano w Wigilję wieśniacy wyruszają do lasu po tak zwane „podłazy”, czyli świeże gałązki sosnowe, używane do przystrojenia drzwi i powały chat, wieczorem zaś gospodarze wnoszą do świetlicy wiązki słomy i siana, rozściełają je po stole i pod stołem, następnie posypują go ziarnem, przykrywają obrusem, z wierzchu zaś kładą opłatki i owoce”.

Obrzędowość ludowa Bożego Narodzenia, „Żołnierz Polski” nr 31 z 21 grudnia 1935 r., s. 627–628

Karty pocztowe z lat 1911–1937 ze spuścizny nestora polskiej turystyki Mieczysława Orłowicza III–92

Swieta2022

Polska Akademia Nauk Archiwum w Warszawie

ul. Nowy Świat 72 

00-330 Warszawa

kwerenda@archiwum.pan.pl

tel./fax +48 22 657 27 88

tel. +48 22 657 28 92

Pracownia Naukowa

czynna od poniedziałku do piątku 

od 9.00 do 15.30

fb