Czcionka: A- A A+

Zygmunt Wasilewski. Życiorys 1865-1939. Marek Ciara

Zygmunt Wasilewski (1865 1948). Pamiętniki ze zbiorów PAN Archiwum w Warszawie.
 
Nakładem Instytutu Dziedzictwa Myśli Narodowej i Wydawnictwa Neriton ukazał się pamiętnik Zygmunta Wasilewskiego, z zasobu Polskiej Akademii Nauk Archiwum w Warszawie: Materiały Zygmunta Wasilewskiego, sygnatura 127).
Zygmunt Wasilewski (1865 1948) był działaczem Związku Młodzieży Polskiej „Zet”, Ligi Narodowej i Stronnictwa Narodowego. Redaktor naczelny w warszawskim tygodniku „Głos”, lwowskim „Słowie Polskim” i „Gazecie Warszawskiej”. Najważniejszą jego działalnością była nie tyle polityka, co dziennikarstwo, edytorstwo, historia literatury i krytyka literacka.
Autor pamiętników zatytułowanych: Życiorys 1865 1939 pisał prace z dziedziny historii literatury i krytyki literackiej, m. in. Śladami Mickiewicza. Szkice i przyczynki do dziejów romantyzmu, Lwów 1905, Dzieła zbiorowe Seweryna Goszczyńskiego, wyd.: Zygmunt Wasilewski, Lwów 1911, Wspomnienia o Janie
Kasprowiczu i Stefanie Żeromskim, Warszawa 1927.
 
Rzut oka na dzieje Muzeum Narodowego w Rapperswilu (1869 1893), autorstwa Wasilewskiego (wydany w 1894 r.) był wspomnieniem jego pracy na stanowisku bibliotekarza w tym muzeum. Inną wartą przypomnienia pracą był rodzaj przewodnika pt. Warszawa współczesna w dwunastu obrazkach. Szkicował Przygodny, wydana pod pseudonimem we Lwowie w 1903 r.
Pamiętnik Zygmunta Wasilewskiego został przekazany do biblioteki Archiwum Polskiej Akademii Nauk.
 
Serdecznie gratulujemy naszemu koledze z PAN Archiwum w Warszawie Markowi Ciara i zachęcamy do lektury.
Książka dostępna jest między innymi w Wydawnictwie Neriton https://neriton.pl/.

Polska Akademia Nauk Archiwum w Warszawie

ul. Nowy Świat 72 

00-330 Warszawa

kwerenda@archiwum.pan.pl

tel./fax +48 22 657 27 88

tel. +48 22 657 28 92

Pracownia Naukowa

czynna od poniedziałku do piątku 

od 9.00 do 15.30

fb