Czcionka: A- A A+

Zwycięstwo w walce z chorobą Heinego Medina.

Zwycięstwo w walce z chorobą Heinego‑Medina.

Feliks Przesmycki (21.01.1892r. ‑ 25.12.1974r.). 

131 lat temu urodził się Feliks Przesmycki, lekarz, bakteriolog i wirusolog, profesor
Uniwersytetu Łódzkiego (od 1946 r.), Akademii Medycznej w Warszawie (od 1950 r.), dyrektor (1945‑1963)
Państwowego Zakładu Higieny, współpracownik i zastępca Ludwika Hirszfelda w Dziale Bakteriologii i
Medycyny Doświadczalnej PZH.                                                                            

Prowadził badania m. in. nad wirusami grypy, kleszczowego zapalenia mózgu i wirusem poliomyelitis (inna
nazwa: polio) wywołującym u dzieci chorobę Heinego‑Medina. Prace Feliksa Przesmyckiego nad wirusem
polio doprowadziły do zaszczepienia w latach 1959‑63 r. ok. 10 milionów osób szczepionką Jonasa Salka
i Hilarego Koprowskiego i do wyeliminowania tej groźnej choroby. Polska była jednym z pierwszych
państw na świecie, w którym przeprowadzono masowe szczepienia przeciwko polio.                 

W zasobie Polskiej Akademii Nauk Archiwum w Warszawie znajduje się spuścizna Feliksa Przesmyckiego.
Znajdują się w niej artykuły, materiały biograficzne i materiały działalności organizacyjno‑naukowej twórcy
spuścizny w Państwowym Zakładzie Higieny (obecnie: Narodowy Instytut Zdrowia Publicznego PZH
‑Państwowy Instytut Badawczy).                                                                            

Poniżej skan jednego z artykułów Feliksa Przesmyckiego (sygnatura: III‑254, j. 6 (38)-artykuł, 33-fotografia)

M. C.

III 254 33 19 1

III 254 6 164 1

III 254 6 165 1

III 254 6 166 1

III 254 6 167 1

 

 


 

Polska Akademia Nauk Archiwum w Warszawie

ul. Nowy Świat 72 

00-330 Warszawa

kwerenda@archiwum.pan.pl

tel./fax +48 22 657 27 88

tel. +48 22 657 28 92

Pracownia Naukowa

czynna od poniedziałku do piątku 

od 9.00 do 15.30

fb