Czcionka: A- A A+

 550 rocznica urodzin Mikołaja Kopernika

 550 lat temu urodził się Mikołaj Kopernik (19.02.1473r. ‑ 24.05.1543r.)

„Choć nieskończona jest ilość plag, które zazwyczaj powodują upadek królestw, księstw i rzeczypospolitych to (moim zdaniem) najgorsze są cztery: niezgoda, śmiertelność, jałowość ziemi i podły pieniądz. Trzy pierwsze są tak oczywiste, że wszyscy dobrze wiedzą, iż właśnie tak jest; ale czwartą, która dotyczy pieniądza, uznają tylko nieliczni, i to najmądrzejsi […], ponieważ doprowadza do upadku rzeczypospolitych nie od razu i nie za pomocą jednego ciosu, ale stopniowo i jakby skrycie”                                                        
(Mikołaj Kopernik „Monete cudende ratio”, („Traktatu o reformie monetarnej Prus Królewskich i Książęcych ‑ zasady bicia monety”, [w:] Mikołaj Kopernik. „Dzieła wszystkie”, tom III, (przedmowa i redakcja naukowa Andrzej Wyczański, Warszawa 2007) 

Mikołaj Kopernik był autorem dzieła: „O obrotach sfer niebieskich”, w którym przedstawił teorię heliocentryczną. Był też matematykiem, lekarzem i ekonomistą, autorem pracy: „Traktat o reformie monetarnej Prus Królewskich i Książęcych ‑ zasady bicia monety”, w której sformułował zasadę znaną jako prawo Kopernika‑Greshama, o wypieraniu z obiegu monety lepszej przez monetę gorszą.         

W spuściźnie historyka Andrzeja Wyczańskiego (sygnatura III‑376 jednostka 347) w zasobie PAN Archiwum w Warszawie zachowały się materiały redakcyjne, w tym tekst „Traktatu” Mikołaja Kopernika z odręcznymi poprawkami.   Fotografia portretu M. Kopernika, źródło: Mikołaj Kopernik. „Dzieła wszystkie”, tom III, (red. Andrzej Wyczański, Warszawa 2007)

M. C.    

III 376 347

23 lutego uroczyście obchodziliśmy 550. rocznicę urodzin Mikołaja Kopernika, polskiego astronoma, twórcy teorii heliocentrycznej, jednego z najbardziej fascynujących postaci okresu renesansu.

Z okazji tej okrągłej rocznicy przy pomniku Mikołaja Kopernika, który znajduje się przed Pałacem Staszica w Warszawie, odbyła się wyjątkowa uroczystość, którą rozpoczęło uroczyste złożenie wiązanki kwiatów przez prezesa Polskiej Akademii Nauk, prof. Marka Konarzewskiego, wiceministra Spraw Zagranicznych, prof. Piotra Wawrzyka, dyrektor Archiwum PAN w Warszawie, dr hab. Hannę Krajewską oraz dyrektora Zakładu Działalności Pomocniczej PAN, Marcina Wochynia.

Następnie wiceminister Spraw Zagranicznych, wraz z uczestnikami wydarzenia, odsłonił wyjątkową wystawę poświęconą życiu i działalności Mikołaja Kopernika. 

Wystawa nosi tytuł: "Mikołaj Kopernik. Życie i dzieło" i została przygotowana przez Ministerstwo Spraw Zagranicznych we współpracy z Archiwum PAN. Jest ona adaptacją wystawy pod tym samym tytułem z 2013 roku autorstwa pracowników Archiwum PAN w Warszawie. 

Z okazji roku kopernikańskiego wystawa będzie prezentowana w polskich placówkach zagranicznych na całym świecie, natomiast dla mieszkańców Warszawy oraz pozostałych zwiedzających już od 28 lutego będzie można ją zobaczyć w wersji plenerowej na ulicy Bagatela. 

Serdecznie zapraszamy!

Relacja fotograficzna z wydarzenia:

 

 

                                                      

Polska Akademia Nauk Archiwum w Warszawie

ul. Nowy Świat 72 

00-330 Warszawa

kwerenda@archiwum.pan.pl

tel./fax +48 22 657 27 88

tel. +48 22 657 28 92

Pracownia Naukowa

czynna od poniedziałku do piątku 

od 9.00 do 15.30

fb