Czcionka: A- A A+

II Krajowe Seminarium Problemowe

Szanowni Państwo,
nasze drogi zawodowe pełne są przeszkód, zakrętów i rozstajów. Często wahamy się, jak postąpić, którą możliwość wybrać. A musimy nie tylko podejmować decyzje merytoryczne, lecz rozstrzygać też towarzyszące im niejednokrotnie trudne dylematy moralne i etyczne... Nie jest łatwo borykać się z tym samotnie.
Polskie Towarzystwo Archiwalne wraz z Archiwum Polskiej Akademii Nauk mają przyjemność zaprosić Państwa do udziału w

II Krajowym Seminarium Problemowym

poświęconym zagadnieniu etyki w zawodzie, które odbędzie się 11 maja 2009 roku w salach Pałacu Staszica. Znakomici prelegenci, reprezentujący szerokie spektrum dziedzin, zaprezentują Państwu różnorodne spojrzenie na kwestie etyczne, z którymi muszą mierzyć się pracownicy instytucji nauki, kultury — archiwów, bibliotek, muzeów czy mediów publicznych i prywatnych. Mamy nadzieję, że nasze spotkanie pozwoli Uczestnikom uzyskać wiedzę pomocną w wyborze najlepszej drogi we współczesnym, niezwykle skomplikowanym, relatywistycznym świecie.

Dyrektor Archiwum PAN
dr Hanna Krajewska

Planowany program:
10.00 – 10.10 otwarcie obrad
10.10 – 10.30 prof. Leszek Kuźnicki — Zasady dobrych obyczajów w nauce
10.30 – 10.50 ks. prof. Jan Związek — Zasady etyczne w działalności archiwisty
10.50 – 11.10 Imam Mahmud Taha Żuk — Na pióro i na to, co pisane
11.10 – 11.50 przerwa kawowa
11.50 – 12.10 Magdalena Bajer — To samo sedno
12.10 – 12.30 dr Piotr Dymmel — Między misją a obowiązkiem
12.30 – 13.30 przerwa na lunch
13.30 – 13.50 prof. Magdalena Środa — Etyka życia publicznego
13.50 – 14.10 prof. Władysław Stępniak — Kodeks etyczny archiwisty
14.10 – 14.30 dr Anna Czajka — Kodeks etyczny konserwatora archiwaliów
14.30 – 14.50 dr Teresa Święćkowska — Kodeks etyczny bibliotekarzy
14.50 – 15.30 dyskusja
ok. 15.30 zakończenie obrad

Polska Akademia Nauk Archiwum w Warszawie

ul. Nowy Świat 72 

00-330 Warszawa

kwerenda@archiwum.pan.pl

tel./fax +48 22 657 27 88

tel. +48 22 657 28 92

Pracownia Naukowa

czynna od poniedziałku do piątku 

od 9.00 do 15.30

fb