Czcionka: A- A A+

121 rocznica urodzin Wiktora Kemuli

 Wiktor Kemula (6.03.1902 r. -17.10.1985 r.), chemik, twórca polskiego ośrodka polarografii.

 
121 lat temu 6 marca 1902 r. urodził się Wiktor Kemula, profesor chemii na Uniwersytecie Lwowskim,
na Uniwersytecie Warszawskim i w Instytucie Chemii Fizycznej Polskiej Akademii Nauk, członek Polskiej Akademii Nauk, pierwszy po reaktywacji prezes Towarzystwa Naukowego Warszawskiego (1981-1985).
Wiktor Kemula specjalizował się w polarografii, fotochemii, spektroskopii i elektrochemii. Był twórcą p.olskiej szkoły polarografii, autorem około 400 publikacji naukowych, opracował metodę analizy polarograficznej na wiszącej kroplowej elektrodzie rtęciowej. Metoda ta jest obecnie stosowana do analizy materiałów najwyższej czystości między innymi reaktorowych i półprzewodnikowych.
W spuściźnie Wiktora Kemuli w Polskiej Akademii Nauk Archiwum w Warszawie (III-557) zachowały się materiały twórczości naukowej, działalności organizacyjno naukowej i maszynopisy prac magisterskich
i doktorskich napisanych pod jego kierunkiem.
 
Poniżej fotografie i fragment artykułu Wiktora Kemuli (PAN Archiwum w Warszawie, III 557, j. 1).
Na fotografii od lewej: Jaroslav Heyrovsky, profesor chemii na Uniwersytecie Karola w Pradze, laureat nagrody Nobla z chemii w 1959 r., profesor matematyki, rektor Uniwersytetu Warszawskiego Stanisław Turski, (w todze z kołnierzem z gronostajów), profesor Wiktor Kemula (w czarnej todze).
Fotografia przedstawia nadanie J. Heyrovsky’ emu tytułu doktora honoris causa UW w 1956 r.
(PAN Archiwum w Warszawie, ZF XXX 161 001, fotografia portretowa: ZF XXX-112-001)
M.C.
 
XXX 112 001ok
XXX 161 001ok
III 557 1 001 0623rok
 
 

Polska Akademia Nauk Archiwum w Warszawie

ul. Nowy Świat 72 

00-330 Warszawa

kwerenda@archiwum.pan.pl

tel./fax +48 22 657 27 88

tel. +48 22 657 28 92

Pracownia Naukowa

czynna od poniedziałku do piątku 

od 9.00 do 15.30

fb