Czcionka: A- A A+

Międzynarodowe seminarium historyczno-archiwalne

Szanowni Państwo!
Źródła historyczne stanowią nieocenione bogactwo kulturowe każdego kraju i jako takie podlegają szczególnej ochronie. Jak wiele jednak potencjalnie bezcennych materiałów ginie lub jest niszczonych przez nieuwagę, niewiedzę lub zwyczajny brak wyobraźni ludzi powołanych do ochrony skarbów przeszłości?
Polskie Towarzystwo Archiwalne, wraz ze współorganizatorami, mają zaszczyt zaprosić Państwa na międzynarodowe seminarium, którego uczestnicy będą mogli w inspirujący sposób spojrzeć na niezwykłe materiały do dziejów Polski i Europy, dowiedzieć się, co może być źródłem historycznym i jak należy z nim postępować na przykładzie dokumentów dotyczących szeroko pojętego dziedzictwa kulinarnego.
Seminarium odbędzie się w dniach 10 – 12 grudnia 2009 roku w Warszawie, w prestiżowych wnętrzach Pałacu Staszica, Biblioteki m. st. Warszawy oraz Muzeum Etnograficznego.
Mamy nadzieję, iż nasze spotkanie pozwoli podnieść kwalifikacje zawodowe uczestników oraz ułatwi wykonywanie codziennych obowiązków.
Żywimy także przekonanie, że wszyscy będziemy mogli z większym zrozumieniem spojrzeć na przechowywane przez nas dokumenty, artefakty i inne ślady przeszłości oraz uniknąć nieodwracalnych błędów, jakie mogą wystąpić w trakcie ich wydzielania do brakowania i zniszczenia, co w świetle przygotowywanego, nowego prawa archiwalnego, nakładającego na wszystkie instytucje przechowujące dobra kultury ogromną odpowiedzialność, wydaje się szczególnie istotne.
Seminarium zakończy się wręczeniem certyfikatów uczestnictwa.
Serdecznie zapraszamy!

Program III Warszawskiego Pikniku Archiwalnego  Program Międzynarodowego seminarium historyczno-archiwalnego

Polska Akademia Nauk Archiwum w Warszawie

ul. Nowy Świat 72 

00-330 Warszawa

kwerenda@archiwum.pan.pl

tel./fax +48 22 657 27 88

tel. +48 22 657 28 92

Pracownia Naukowa

czynna od poniedziałku do piątku 

od 9.00 do 15.30

fb