Czcionka: A- A A+

140 rocznica urodzin Mieczysława Wolfke

 Mieczysław Wolfke (29.05.1883 – 04.05.1947) pionier holografii

140 lat temu urodził się Mieczysław Wolfke, fizyk, profesor Politechniki Warszawskiej, badacz niskich temperatur, odkrywca razem z profesorem fizyki w Uniwersytecie w Lejdzie Willemem Keesomem dwóch
postaci ciekłego helu. Mieczysław Wolfke w 1920 r. opracował teoretyczne podstawy holografii wyprzedzając odkrycia Dennisa Gabora, laureata Nagrody Nobla w 1971 r. za prace nad holografią.

W zachowanej w PAN Archiwum w Warszawie spuściźnie Mieczysława Wolfkego (sygnatura III‑71) znajdują się materiały twórczości naukowej, korespondencja z uczonymi zagranicznymi i fotografie.   

 

IV 168 001

Mieczysław Wolfke (czwarty od lewej), Louis de Broglie, profesor fizyki na uniwersytecie w Paryżu, laureat Nagrody Nobla w 1929 r. (drugi od prawej) w Instytucie Niskich Temperatur na Politechnice Warszawskiej.

IV 169 002

Mieczysław Wolfke i August Piccard, profesor fizyki Uniwersytetu w Brukseli, pionier lotów balonem do stratosfery, w Instytucie Niskich Temperatur na Politechnice Warszawskiej.

 

Polska Akademia Nauk Archiwum w Warszawie

ul. Nowy Świat 72 

00-330 Warszawa

kwerenda@archiwum.pan.pl

tel./fax +48 22 657 27 88

tel. +48 22 657 28 92

Pracownia Naukowa

czynna od poniedziałku do piątku 

od 9.00 do 15.30

fb