Czcionka: A- A A+

Pałac Staszica MAŁGORZATA OMILIANOWSKIA-KILIAŃCZYK, wyd. Instytut Sztuki Polskiej Akademii Nauk, 2022 r.

📚📖Biblioteka Polskiej Akademii Nauk Archiwum otrzymała perfekcyjnie wydaną książkę Pałac Staszica MAŁGORZATY OMILIANOWSKIEJ-KILIAŃCZYK", wyd. Instytut Sztuki Polskiej Akademii Nauk, 2022 r.

Uwagę czytelnika zwracają piękne ilustracje zawierające reprodukcje obrazów, plany przebudowy Pałacu jak i zdjęcia wnętrz budowli oraz jej, zmieniającej się elewacji.
Na wartość publikacji składa się również bogaty aparat naukowy, w którym zawarte są informacje o źródłach archiwalnych oraz publikacjach zwartych. W wykazie źródeł znalazło się szesnaście dokumentów pochodzących z zespołu Towarzystwa Naukowego Warszawskiego Sygn. I-2 znajdującego się w zasobie PAN Archiwum w Warszawie.
Zapraszamy do lektury.📚📖
U.Sz.
20230619 113808
20230619 113908
20230619 113916

Polska Akademia Nauk Archiwum w Warszawie

ul. Nowy Świat 72 

00-330 Warszawa

kwerenda@archiwum.pan.pl

tel./fax +48 22 657 27 88

tel. +48 22 657 28 92

Pracownia Naukowa

czynna od poniedziałku do piątku 

od 9.00 do 15.30

fb