Czcionka: A- A A+

Wybitni archiwiści łomżyńscy w służbie społeczeństwa

Z okazji 35 rocznicy utworzenia Łomżyńskiego Towarzystwa Naukowego im. Wagów w dniach 12-13 października 2010 r. w Łomży odbyła się konferencja naukowa zatytułowana  
Wybitni archiwiści łomżyńscy w służbie społeczeństwa. Konferencja zorganizowana została przez Łomżyńskie Towarzystwo Naukowe im. Wagów i Archiwum Polskiej Akademii Nauk,  pod honorowym patronatem Prezydenta Miasta Łomży Jerzego Brzezińskiego, Starosty Łomżyńskiego Krzysztofa Kozickiego, Starosty Wysokomazowieckiego Bogdana Zielińskiego i posła na Sejm Rzeczypospolitej Polskiej Lecha Antoniego Kołakowskiego, we współpracy z Urzędem Miejskim i Starostwem Powiatowym w Łomży, Starostwem Powiatowym w Wysokiem Mazowieckiem, Związkiem Nauczycielstwa Polskiego Oddział w Łomży, II Liceum Ogólnokształcącym im. Marii Konopnickiej w Łomży oraz Polskim Towarzystwem Nauk Weterynaryjnych Oddział Łomżyńsko – Ostrołęcki.

Obchody rocznicowe zainaugurowało otwarcie wystawy poświęconej pamięci Piotra Bańkowskiego. Niewielka ekspozycja, składająca się z czterech gablot ulokowana została w gabinecie im. Janiny i Piotra Bańkowskich znajdującym się w siedzibie Towarzystwa przy ul. Długiej 13 w Łomży. Po raz pierwszy od chwili wykonania zapisu testamentowego Piotra Bańkowskiego, który swoją spuściznę naukową i kolekcję rozdzielił między trzy instytucje, fragment archiwaliów znalazł się ponownie, jak dawniej, w towarzystwie książek, obrazów i bibelotów z jego zbiorów. Zaprezentowane materiały archiwalne w niewielkim stopniu ukazują bogactwo przechowywanej w Archiwum PAN spuścizny naukowej Piotra Bańkowskiego. Ten wybitny historyk literatury, bibliotekarz – znawca dawnej książki, archiwista i w końcu redaktor czasopisma archiwalnego „Archeion” pochodził z Wysokiego Mazowieckiego, ale wykształcenie gimnazjalne otrzymał w Łomży i z tym miastem całe życie czuł się głęboko związany. Oryginalne materiały zaprezentowane na wystawie pozwalają prześledzić jego losy jako człowieka, bibliotekarza i archiwistę, łomżyniaka i kolekcjonera. Wystawa prezentowana będzie w siedzibie Towarzystwa przez następny miesiąc.

Tego samego dnia w auli im. Hanki Bielickiej, II Liceum Ogólnokształcącego im. Marii Konopnickiej w Łomży, rozpoczęła się konferencja naukowa. Już samo miejsce obrad wprowadzało uczestników konferencji w odpowiedni nastrój. Odbywała się ona bowiem w gmachu dawnego gimnazjum rządowego, do którego uczęszczało przynajmniej dwóch bohaterów zaprezentowanych referatów: Piotr Bańkowski i Witold Suchodolski.

Konferencję otworzyła prezes Łomżyńskiego Towarzystwa Naukowego im. Wagów prof. dr  hab. Halina Karaś, która po powitaniu gości przybliżyła okoliczności powstania Towarzystwa, sylwetki jego twórców i kolejnych prezesów. Konferencji przewodniczyli pierwszego dnia dr Hanna Krajewska, dyrektor Archiwum Polskiej Akademii Nauk a drugiego prof. dr hab. Władysław Stępniak. Wszystkie przedstawione referaty omawiały problemy archiwalne, kładąc szczególny nacisk na  działalność zawodową i naukową archiwistów łomżyńskich lub z Łomżą związanych. Nie zabrakło akcentów osobistych jak wspomnienie długoletniej archiwistki łomżyńskiej Donaty Godlewskiej o Adamie Stebelskim.

Pracownicy Archiwum PAN zaprezentowali cztery referaty: Hanna Krajewska Rola Archiwum PAN w pozyskiwaniu spuścizn uczonych, Jolanta Stasiak Spuścizny archiwistów w zasobie Archiwum PAN, Anna Grzebieluch  Kolekcja medali w Archiwum PAN i Anita Chodkowska Spuścizna Piotra Bańkowskiego jako źródło do badań historycznych. Teksty referatów zostaną opublikowane w przygotowywanym wydawnictwie pokonferencyjnym.

Polska Akademia Nauk Archiwum w Warszawie

ul. Nowy Świat 72 

00-330 Warszawa

kwerenda@archiwum.pan.pl

tel./fax +48 22 657 27 88

tel. +48 22 657 28 92

Pracownia Naukowa

czynna od poniedziałku do piątku 

od 9.00 do 15.30

fb