Czcionka: A- A A+

130 lat temu urodził się Włodzimierz Antoniewicz

 

Włodzimierz Antoniewicz (15.07.1893r.-20.05.1973r.), profesor archeologii pradziejowej Polski, rektor Uniwersytetu Warszawskiego.
 
130 lat temu urodził się Włodzimierz Antoniewicz, profesor archeologii, rektor (1936 1939) Uniwersytetu Warszawskiego, kierownik Katedry Archeologii Polski (1945 1960), zastępca dyrektora Instytutu Historii Kultury Materialnej PAN.
Włodzimierz Antoniewicz był autorem około 250 publikacji z zakresu archeologii pradziejowej Polski, m. in. wielokrotnie wznawianych podręczników akademickich: „Archeologia Polski. Zarys czasów przedhistorycznych i wczesnodziejowych ziem Polski” i „Historia sztuki najdawniejszych społeczeństw pierwotnych”.
 

Fotografia i maszynopis pracy Włodzimierza Antoniewicza pochodzą z zachowanej w PAN Archiwum w Warszawie spuścizny (sygnatura III‑222).

1. Od lewej: prof. Włodzimierz Antoniewicz, prof. Zdzisław Rajewski, dyrektor Państwowego Muzeum Archeologicznego w Warszawie, prof. Tadeusz Manteuffel, dyrektor Instytutu Historycznego UW i Instytutu Historii PAN, prof. Kazimierz Michałowski, wicedyrektor Muzeum Narodowego w Warszawie, twórca Centrum Archeologii Śródziemnomorskiej UW, NN                                 

2. Maszynopis pracy „Historia sztuki najdawniejszych społeczeństw pierwotnych”

M. C.         

XIV 135 002                       

III 222 307 32    

III 222 9 001

III 222 9 002

Polska Akademia Nauk Archiwum w Warszawie

ul. Nowy Świat 72 

00-330 Warszawa

kwerenda@archiwum.pan.pl

tel./fax +48 22 657 27 88

tel. +48 22 657 28 92

Pracownia Naukowa

czynna od poniedziałku do piątku 

od 9.00 do 15.30

fb