Czcionka: A- A A+

Dziś mija 200 lat!!

🥳🎂🍾,Dziś mija 2️⃣0️⃣0️⃣lat,‼️🥳🎂🍾kiedy 5 października 1823 roku odbyło się pierwsze w Pałacu Staszica posiedzenie Towarzystwa Warszawskiego Przyjaciół Nauk. Mieściły się tu kolejno: Towarzystwo Warszawskie Przyjaciół Nauk (1823-1831), Dyrekcja Loterii (1832-1862), Akademia Medyko Chirurgiczna (1857-1862), I Gimnazjum Męskie z cerkwią pod wezwaniem św. Tatiany Rzymianki (1865-1915), Niemiecki Dom Żołnierza (1915-1918), Towarzystwo Naukowe Warszawskie (1918-1952) i Polska Akademia Nauk (od 1952 r.).
Po przebudowie (1892-1895) według projektu Władymira Pokrowskiego zmienił wygląd tak, że nie można go było poznać. W dawnej sali posiedzeń Towarzystwa Warszawskiego Przyjaciół Nauk ulokowano cerkiew. Pałacu Staszica nie poznał sam Stanisław Staszic:
„[…] Patrzę, na miejscu mojego pałacu
Stoi dom jakiś różnokolorowy.
Mój to czy nie mój ? – nic nie wiem do diaska,
Do Kopernika przeto zwracam lica:
Sławny gwiaździarzu, powiedz, jeśli łaska,
Czy to jest dawnym pałacem Staszica ?
„Tak rzekł Kopernik – na rzecz piękną czuły
to ten sam pałac, twój własny, biedaku,
tylko „upiększył” go architekt z Tuły,
według swojego specjalnego smaku.[…]”
List Staszica do komitetu wystawy „Starej Warszawy”, „Mucha”, 1911, nr 20, s. 10,
cyt za M.Omilanowska-Kiljańczyk, Pałac Staszica, Warszawa 2022, s. 166 167
M. C.
 
FOTOGRAFIE:

1) Fasada Pałacu Staszica według projektu Antonio Corazziego,
M. Omilanowska‑Kiljańczyk, Pałac Staszica, Warszawa 2022, s. 113

2) Pałac Staszica około połowy XIX wieku
Reprint ze zbiorów Instytutu Sztuki PAN                           

3) Pałac Staszica po przebudowie według projektu Władymira Pokrowskiego
PAN Archiwum w Warszawie, ZF XXXI-42-005                          

4) Pałac Staszica około roku 1952, PAN Archiwum w Warszawie, ZF XVI-36-001                 


Polska Akademia Nauk Archiwum w Warszawie

ul. Nowy Świat 72 

00-330 Warszawa

kwerenda@archiwum.pan.pl

tel./fax +48 22 657 27 88

tel. +48 22 657 28 92

Pracownia Naukowa

czynna od poniedziałku do piątku 

od 9.00 do 15.30

fb