Czcionka: A- A A+

Konferencja Maria Skłodowska Curie. Dwukrotna noblistka i jej wkład w powstanie nowych dziedzin nauki

24 marca 2011 r. z okazji Międzynarodowego Roku Chemii i Roku Marii Skłodowskiej-Curie, Polska Akademia Nauk Archiwum w Warszawie i Muzeum Marii Skłodowskiej-Curie przy Polskim Towarzystwie Chemicznym zorganizowało konferencję "Maria Skłodowska Curie. Dwukrotna noblistka i jej wkład w powstanie nowych dziedzin nauki".

Patronat nad wydarzeniem objęli prof. dr hab. Michał Kleiber Prezes Polskiej Akademii Nauk i prof. dr hab. Bogusław Buszewski Prezes Polskiego Towarzystwa Chemicznego. Postać Marii Skłodowskiej-Curie, okoliczności poznania nagrody oraz znaczenie badań Noblistki dla rozwoju nauki przedstawili prof. dr. hab Andrzej Czerwiński z Wydziału Chemii Uniwersytetu Warszawskiego, Małgorzata Sobieszczak-Marciniak - Dyrektor Muzeum Marii Skłodowskiej-Curie, dr Hanna Krajewska - Dyrektor Polskiej Akademii Nauk Archiwum w Warszawie, dr Stanisław Latek z Państwowej Agencji Atomistyki i dr inż. Wojciech Głuszewski z Instytutu Chemii i Techniki Jądrowej.

W obradach i w dyskusji wzięli udział zaproszeni goście, wśród których znaleźli się uczniowie XIV Liceum Ogólnokształcącego im. Stanisława Staszica.

Polska Akademia Nauk Archiwum w Warszawie

ul. Nowy Świat 72 

00-330 Warszawa

kwerenda@archiwum.pan.pl

tel./fax +48 22 657 27 88

tel. +48 22 657 28 92

Pracownia Naukowa

czynna od poniedziałku do piątku 

od 9.00 do 15.30

fb