Czcionka: A- A A+

Sympozjum Współczesne problemy bezpieczeństwa pracy w archiwach

8 czerwca 2011 r. Polska Akademia Nauk Archiwum w Warszawie i Polskie Towarzystwo Archiwalne zorganizowały w Pałacu Staszica sympozjum „Współczesne problemy bezpieczeństwa pracy w archiwach”.

Problematykę spotkania przedstawili Katarzyna Kitajewska (Główny Inspektorat Pracy), Iwona Pannenko (Archiwum Główne Akt Dawnych) oraz Grzegorz Stańczuk (Urząd m. st. Warszawy). Referenci w swoich prezentacjach scharakteryzowali aktualny stan prawny, w tym normatywy Unii Europejskiej regulujące zobowiązania pracodawców i pracowników w zakresie bezpieczeństwa pracy. Sympozjum stało się także okazją do podsumowania najistotniejszych problemów praktycznych w zakresie realizacji przepisów w świetle kontroli przeprowadzonej w archiwach w 2010 r. Uczestnicy sympozjum mieli także możliwość zapoznać się z problematyką zagrożeń biologicznych w archiwach oraz  z podstawowymi zasadami prewencji.

Spotkanie, które zgromadziło ponad 60 archiwistów, muzealników, bibliotekarzy oraz pracowników bhp  z 34 centralnych instytucji państwowych, instytucji samorządowych, instytucji wymiaru sprawiedliwości, szkół wyższych i archiwów państwowych, stało się w szczególności okazją do niezwykle ożywionej dyskusji i wymiany doświadczeń w zakresie praktyki przestrzegania i realizacji norm bezpieczeństwa biologicznego w instytucjach państwowych.

Program sympozjum

12.00 - 12.10 Powitanie
12.10 - 12.50 Katarzyna Kitajewska (Główny Inspektorat Sanitarny), Działania Państwowej Inspekcji Sanitarnej w zakresie kontroli warunków pracy w archiwach.
12.50 - 13.00 PHU BESKID PLUS Sp.J. Tyrna, Cybuch, prezentacja firmy
13.00 - 13.10 Alcuni Środowisko S.C., prezentacja firmy
13.10 - 14.00 Iwona Pannenko (Archiwum Główne Akt Dawnych), Bezpieczeństwo biologiczne dla archiwistów.
14.00 - 15.00 Dyskusja

Polska Akademia Nauk Archiwum w Warszawie

ul. Nowy Świat 72 

00-330 Warszawa

kwerenda@archiwum.pan.pl

tel./fax +48 22 657 27 88

tel. +48 22 657 28 92

Pracownia Naukowa

czynna od poniedziałku do piątku 

od 9.00 do 15.30

fb