Czcionka: A- A A+

551 rocznica urodzin Mikołaja Kopernika.

 💫🪐551 rocznica urodzin Mikołaja Kopernika (19.02.1473-21.05.1543)

„O pozornych ruchach słońca.
Ziemia podlega trzem ruchom. Pierwszym jest ruch po wielkim kole, z którym okrążając Słońce według kolejności znaków zodiaku dokonuje obrotu w ciągu roku, zakreślając w jednakowych odstępach czasu zawsze jednakowe łuki; środek tego kręgu oddalony jest od środka Słońca o dwudziestą piątą część swego promienia. Promień ten, jak sądzimy, ma wielkość niedostrzegalną w porównaniu z wielkością firmamentu. Dlatego wydaje się, że Słońce porusza się po kole takim ruchem, jakby Ziemia leżała w środku świata. Tymczasem dzieje się to nie wskutek ruchu Słońca, lecz Ziemi.”
 
(Fragment dzieła Mikołaja Kopernika De hypothesibus motuum caelestium a se constitutis commentariolus w którym autor zawarł wykład teorii heliocentrycznej, przed wydaniem De revolutionibus orbium coelestium.)
 
Fragment pracy (materiały redakcyjne) pochodzi ze spuścizny profesora Andrzeja Wyczańskiego, redaktora naukowego III tomu Dzieł wszystkich Mikołaja Kopernika, w zasobie PAN Archiwum w Warszawie, sygnatura III 376, j. 345. 💫🪐
M. C.
 
0 MKopernik

Polska Akademia Nauk Archiwum w Warszawie

ul. Nowy Świat 72 

00-330 Warszawa

kwerenda@archiwum.pan.pl

tel./fax +48 22 657 27 88

tel. +48 22 657 28 92

Pracownia Naukowa

czynna od poniedziałku do piątku 

od 9.00 do 15.30

fb