Czcionka: A- A A+

Klub Włóczęgów Wileńskich.

 Akademicki Klub Włóczęgów Wileńskich był męskim stowarzyszeniem akademickim powołanym w 1923 roku na Uniwersytecie Stefana Batorego. Według założycieli miało ono być przeciwwagą dla zbyt „sztywnych” korporacji akademickich działających w okresie międzywojennym na polskich uniwersytetach. Jednym z jego założycieli był Wacław Korabiewicz, którego dokumenty znajdują się w naszym archiwum (sygn. III-410). Materiały z jego spuścizny stanowią element historii AKWW.

Fragment pt.: "HISTORIA LAGI i SZNURA JEDNOŚCI."📚

Polska Akademia Nauk Archiwum w Warszawie

ul. Nowy Świat 72 

00-330 Warszawa

kwerenda@archiwum.pan.pl

tel./fax +48 22 657 27 88

tel. +48 22 657 28 92

Pracownia Naukowa

czynna od poniedziałku do piątku 

od 9.00 do 15.30

fb