Czcionka: A- A A+

🏭„DOBROLIN pasta najlepsza i basta !”. Z historii warszawskiego przemysłu.

W latach 1927-1948 przy ulicy Wolskiej 157/159 w Warszawie istniała Fabryka Przetworów Chemicznych „DOBROLIN” produkująca pasty do obuwia, zaprawy i pasty do podłóg, muchołapki, środki do czyszczenia przedmiotów metalowych i proszek do prania. Właścicielami firmy byli bracia Ferdynand Adolf i Gustaw Palowie. Firma posługiwała się hasłem reklamowym: „DOBROLIN pasta najlepsza i basta !”
We wrześniu 1939 r. w czasie oblężenia Warszawy Gustaw Pal przekazał oddziałom Wojska Polskiego 100 beczek terpentyny. Terpentyna podpalona powstrzymała na pewien czas natarcie wojsk niemieckich wzdłuż ulicy Wolskiej.
Po wojnie nowe władze podjęły decyzję o nacjonalizacji. Właściciele wszczęli postępowanie odwoławcze, w którym reprezentował ich adwokat doktor Oktaw Pietruski. Postępowanie administracyjne przed Główną Komisją do Spraw Upaństwowienia Przedsiębiorstw zakończyło się niestety porażką i 30 grudnia 1948 r. przedsiębiorstwo przeszło na własność państwa. Dziś jedynym wspomnieniem po przedsiębiorstwie „DOBROLIN” jest już tylko osiedle mieszkaniowe o tej nazwie przy ulicy Wolskiej.
Tekst i fotografie na podstawie spuścizny Oktawa Pietruskiego, sygnatura III 594 w PAN Archiwum w Warszawie.
M. C.

Polska Akademia Nauk Archiwum w Warszawie

ul. Nowy Świat 72 

00-330 Warszawa

kwerenda@archiwum.pan.pl

tel./fax +48 22 657 27 88

tel. +48 22 657 28 92

Pracownia Naukowa

czynna od poniedziałku do piątku 

od 9.00 do 15.30

fb