Czcionka: A- A A+

Pan Zbigniew Żuk, nasz darczyńca i sympatyk.

✨W piątek 8 marca PAN Archiwum w Warszawie zaszczycił wizytą p. Zbigniew Żuk, nasz darczyńca i sympatyk. Pan Zbigniew, bardziej znany w Polsce pod swymi muzułmańskimi imionami Mahmud Taha, przekazał nam swoją spuściznę, w której znajdują się m. in. religijne rękopisy muzułmańskie w tym tzw. Kitab Jana Jakuba Szegidewicza (XIX w.). Ratowanie od zapomnienia i ochrona zabytków muzułmańskich w Polsce było jednym z przejawów wszechstronnej działalności naszego Gościa – imama Muzułmańskiej Gminy Wyznaniowej MZR w Warszawie oraz Stowarzyszenia Jedności Muzułmańskiej.
Wysłuchaliśmy opowieści o związkach p. Zbigniewa z Polską Akademią Nauk, w której jest członkiem Komisji Syberyjskiej czyli Komisji Badań nad Historią Syberii, działającej w ramach Komitetu Historii Nauki i Techniki PAN. Nasz Gość opowiedział nam ciekawostkę dotyczącą historii Pałacu Staszica, w którym w latach 1919-1920 mieszkał imam Sinatułła Chabibulin, muzułmański kapelan Wojska Polskiego.
Szczególnym wyrazem sympatii dla naszego zespołu był dedykowany nam tort 🎂.
Serdecznie dziękujemy!😊
------------------------------------------------------------------------------------
Zdjęcie 2) Kitab Jana Jakuba Szegidewicza, 2. poł. XIX w., Materiały Zbigniewa Żuka, PAN Archiwum w Warszawie, III–553, p. 69. Kitab jako zbiór religijnych tekstów w postaci m. in. moralistycznych opowieści związanych z treścią Koranu, przepisów rytualnych, legend z życia proroków, apokryfów, tłumaczeń i oryginałów modlitw, stanowił podstawowy nośnik wiedzy religijnej Tatarów.
K. Słojkowska
Fot. Sylwia Fabisiak-Chojnacka

Polska Akademia Nauk Archiwum w Warszawie

ul. Nowy Świat 72 

00-330 Warszawa

kwerenda@archiwum.pan.pl

tel./fax +48 22 657 27 88

tel. +48 22 657 28 92

Pracownia Naukowa

czynna od poniedziałku do piątku 

od 9.00 do 15.30

fb