Czcionka: A- A A+

Konferencja Archiwalia a badania regionalne

27-28 października 2011 r. Łomżyńskie Towarzystwo Naukowe im. Wagów zorganizowało konferencję Archiwalia a badania regionalne. Materiały źródłowe do dziejów ziemi łomżyńskiej w archiwach Polski i na Wschodzie, której tematem były badania źródłowe nad dziejami Łomży oraz zagadnienia warsztatu badacza kultury regionalnej.

Pierwszemu dniu obrad przewodniczyła i dokonała ich podsumowania Dyrektor Polskiej Akademii Nauk Archiwum w Warszawie dr Hanna Krajewska, która przedstawiła referat „Archiwalne badania regionalne a archiwa regionalne”.

W ramach konferencji dr Andrzej Klubiński (PAN Archiwum w Warszawie), przedstawił referat „Źródła do badań regionalnych (Mazowsza) w zasobie PAN Archiwum w Warszawie”, w którym została zaprezentowana problematyka znaczenia spuścizn z zasobu PAN Archiwum w Warszawie jako źródła do dziejów Mazowsza i ich miejsca w warsztacie badań regionalnych.

Stoją od lewej: dyrektor PAN Archiwum w Warszawie dr Hanna Krajewska, malarka Paulina Kopestyńska, dr Joanna Arvaniti, dr Andrzej Klubiński, prof. Hélène Langevin-Joliot, wnuczka Marii Skłodowskiej-Curie

Dr. Hanna Krajewska, prof. Hélène Langevin-Joliot

Paulina Kopestyńska, dr Joanna Arvaniti, prof. Hélène Langevin-Joliot

Prof. Pierre Joliot, wnuk Marii Skłodowskiej-Curie, Tomasz Rudzki

Prof. Michał Kleiber, prof. Hélène Langevin-Joliot

Małżonka Pierre'a Joliot, prof. Pierre Joliot, prof. Ada T. Yonath - noblistka w dziedzinie chemii z 2007 roku

Prof. Hélène Langevin-Joliot

Polska Akademia Nauk Archiwum w Warszawie

ul. Nowy Świat 72 

00-330 Warszawa

kwerenda@archiwum.pan.pl

tel./fax +48 22 657 27 88

tel. +48 22 657 28 92

Pracownia Naukowa

czynna od poniedziałku do piątku 

od 9.00 do 15.30

fb