Czcionka: A- A A+

Starej fotografii czar

Starej fotografii czar

Archiwa rodzinne to prawdziwe skarbnice. W PAN Archiwum w Warszawie zespoły rodzinne są zjawiskiem rzadkim ale bardzo często wyodrębniona grupa materiałów rodzinnych/rodowych funkcjonuje w ramach spuścizn uczonych. Przykładem zespołu, w ramach którego funkcjonują bogate i różnorodne archiwalia rodzinne są materiały prof. Jerzego Świderskiego (1929–2017), zasłużonego dziecięcego kardiologa. Są to między innymi materiały fotograficzne jego wuja – generała Władysława Frankowskiego (1859–1922).

Wśród nich zwraca uwagę zdjęcie wykonane w sepii w Międzybożu. Fotografia została opisana datą 1 czerwca 1914 roku. Uchwycony został moment wymarszu oddziału wojska carskiego z kompleksu zamku Sieniawskich. Widoczni są fanfarzyści dający sygnał do wyjścia z koszar. W tle można zobaczyć renesansowy pałac z attyką, powstały w okresie rozbudowy zamku ok. poł. XVI wieku, zainicjowanej przez właściciela Mikołaja Sieniawskiego – wielkiego hetmana koronnego i wojewodę ruskiego.

Zamek od upadku powstania listopadowego służył carskim władzom jako siedziba wojskowa. Przebywali w nim carowie Mikołaj I i Aleksander II. Wcześniej, od 1730 roku obiekt należał do Czartoryskich. W latach 1790–1791 stacjonował tu Tadeusz Kościuszko, dowodząc stąd czterema pułkami na Podolu i Wołyniu.

K. Słojkowska

1061914

Polska Akademia Nauk Archiwum w Warszawie

ul. Nowy Świat 72 

00-330 Warszawa

kwerenda@archiwum.pan.pl

tel./fax +48 22 657 27 88

tel. +48 22 657 28 92

Pracownia Naukowa

czynna od poniedziałku do piątku 

od 9.00 do 15.30

fb