Czcionka: A- A A+

Warszawa ma wiele twarzy

WARSZAWSKA JESIEŃ ARCHIWALNA – konferencja WARSZAWA MA WIELE TWARZY

Warszawa, 29-30 listopada 2016 r.

Tegoroczna edycja konferencji WARSZAWA MA WIELE TWARZY została w całości poświęcona postaci i działalności naukowej profesora Aleksandra Gieysztora w związku z przypadającą w tym roku setną rocznicą jego urodzin.

Program III Warszawskiego Pikniku Archiwalnego  Szczegółowe informacje nt. konferencji Warszawa ma wiele twarzy

Konferencja o charakterze archiwalno-historycznym adresowana jest do archiwistów, historyków, historyków literatury, kulturoznawców, socjologów oraz przedstawicieli innych dyscyplin, którzy interesują się zagadnieniami związanymi z Warszawą. Warszawa na przestrzeni ostatnich dwustu lat podlegała rekonstrukcjom i dekonstrukcjom, traciła ciągłość ewolucji i zmieniała swoje oblicze, zachowując jednak tradycje ośrodka instytucji naukowych, kulturalnych i charakter ośrodka administracyjnego. Dynamika przemian Warszawy naznaczona wielokrotnym zerwaniem kontynuacji rozwoju oraz współistnienie i wzajemne uzupełnianie się kontrastów kulturowych, społecznych, ekonomicznych są zjawiskami, które konferencja podejmuje w kontekście problematyki zachowania pamięci oraz współczesnej dyskusji i badań tradycji tożsamości miejsca oraz jego mieszkańców. Kierując zaproszenie do udziału w konferencji do historyków i archiwistów, varsavianistów i twórców portali gromadzących materiały do historii Warszawy, muzealników i konserwatorów oraz archiwów społecznych i instytucji kultury gromadzących w swoich zbiorach i kolekcjach materiały do dziejów miasta, organizatorzy mają nadzieję, że konferencja pozwoli na zarysowanie różnorodności miejsca i jego charakteru rozproszonej w obrazie, dźwięku i dokumencie, które składają się na mozaikę zmian i kontynuacji tradycji życia miejskiego, jego społeczeństwa, instytucji, obyczaju i kultury.

Program konferencji

9.45-10.00
Otwarcie obrad

10.00-10.20
prof. dr hab. Maria Koczerska (Instytut Historyczny Uniwersytetu Warszawskiego) Aleksander Gieysztor - mistrz i jego naukowe dziedzictwo

10.20-10.40
prof. dr hab. Andrzej Rottermund (Zamek Królewski w Warszawie) Wkład Aleksandra Gieysztora w badania nad Zamkiem Królewskim w Warszawie

10.40-11.00
Zofia Kozłowska (Fundacja Naukowa im. Aleksandra Gieysztora) Fundacja im. Aleksandra Gieysztora

11.00-11.20
prof. dr hab. Leszek Kuźnicki (Instytut Biologii Doświadczalnej im. Marcelego Nenckiego PAN) Aleksander Gieysztor – rozwaga i konsolidacja

11.20-11.40
dr hab. Tadeusz Rutkowski (Instytut Historyczny Uniwersytetu Warszawskiego) Aleksander Gieysztor w warszawskim środowisku akademickim (1945 - 1975)

11.40-12.00
prof. UW dr hab. Alicja Kulecka (Instytut Historyczny Uniwersytetu Warszawskiego) Aleksander Gieysztor jako dyrektor Instytutu Historycznego UW

12.00-12.30
Przerwa

Spuścizna archiwalna Aleksandra Gieysztora

12.30-12.50
Anita Chodkowska (PAN Archiwum w Warszawie) Spuścizna archiwalna Aleksandra Gieysztora w zasobie Archiwum Polskiej Akademii Nauk

12.50-13.10
Katarzyna Słojkowska (PAN Archiwum w Warszawie) „Przeżycie historyczne przeszłości” nad spuścizną Aleksandra Gieysztora: prezentacja wybranych materiałów

13.10-13.30
dr Joanna Arvaniti (PAN Archiwum w Warszawie) prezentacja wystawy Byłem i będę… O historyku, który tworzył historię, realizacja Joanna Arvaniti, Katarzyna Słojkowska

13.30- 13.50
Bartosz Borkowski (PAN Archiwum w Warszawie), Anna Gruszczyńska Aleksander Gieysztor — życie i pasja, wprowadzenie do filmu

13.50-15.00
prezentacja filmu Aleksander Gieysztor — życie i pasja, realizacja Bartosz Borkowski, Anna Gruszczyńska

30 listopada 2016 r.
Pałac Staszica, Sala Lustrzana

Ślady pamięci, dziedzictwo warsztatu historyka

10.00-10.10
Otwarcie obrad

10.10-10.30
dr hab. Przemysław Mrozowski (Zamek Królewski w Warszawie) Aleksander Gieysztor jako badacz sztuki średniowiecznej

10.30-10.50
prof. dr hab. Adam Koseski (Akademia Humanistyczna im. Aleksandra Gieysztora) Aleksander Gieysztor – historyk Mazowsza, patron Akademii Humanistycznej

10.50-11.10
Anna Wajs (Archiwum Państwowe w Warszawie) Postać Aleksandra Gieysztora w materiałach archiwalnych Archiwum Państwowego w Warszawie - przyczynek do badań dotyczących osoby Profesora i jego działalności

11.10-11.30
dr hab. Zbigniew Tucholski (Instytut Historii Nauki im. Ludwika i Aleksandra Birkenmajerów PAN) Prof. Józef Gieysztor – twórca ekonomicznych podstaw eksploatacji handlowej kolei

11.30-11.50
Adam Tyszkiewicz (Muzeum Uniwersytetu Warszawskiego) Badania Aleksandra Gieysztora na temat akademickiego ceremoniału

11.50-12.10
Przerwa

12.10-12.30
Konrad Szuba (Archiwum Państwowe w Warszawie) Średniowieczna Warszawa w badaniach Aleksandra Gieysztora

12.30-12.50
Agata Łazowska (PAN Archiwum w Warszawie) Powstanie Warszawskie oczami Aleksandra Gieysztora

12.50-13.10
Bartosz Borkowski (PAN Archiwum w Warszawie) Wizyty dyplomatyczne w Warszawie w latach 1989-1999

13.10-13.30
Jarosław Matysiak (PAN Archiwum w Warszawie Oddział w Poznaniu) Korespondencja Aleksandra Gieysztora w zbiorach Poznańskiego Oddziału Archiwum Polskiej Akademii Nauk

13.30-14.00
podsumowanie obrad

14.30
Koncert

 

Polska Akademia Nauk Archiwum w Warszawie

ul. Nowy Świat 72 

00-330 Warszawa

kwerenda@archiwum.pan.pl

tel./fax +48 22 657 27 88

tel. +48 22 657 28 92

Pracownia Naukowa

czynna od poniedziałku do piątku 

od 9.00 do 15.30

fb