Czcionka: A- A A+

28 czerwca 1919 rok

🗞28 czerwca 1919 r. w pałacu królewskim w Wersalu pod Paryżem w czasie paryskiej konferencji pokojowej został podpisany główny układ kończący I wojnę światową. Układ podpisali przedstawiciele 27 zwycięskich państw Ententy i państw sprzymierzonych. Traktat w Wersalu zadecydował m. in. o utracie przez Niemcy zagarniętych przez nie terytoriów, nakładał obowiązek reparacji wojennych i ustanawiał nowy ład międzynarodowy w Europie. Sytuację pokonanych sojuszników Niemiec: Austro-Węgier, Imperium Ottomańskiego i Bułgarii miały uregulować odrębne traktaty. Przedstawicieli pokonanych państw: Niemiec, Austro-Węgier, Imperium Ottomańskiego i Bułgarii nie dopuszczono do rokowań tylko przedstawiono im warunki układu do podpisu. W wyniku układu Polska reprezentowana przez prezesa Komitetu Narodowego Polskiego Romana Dmowskiego i premiera Ignacego Jana Paderewskiego odzyskała ziemie utracone na rzecz Prus w I i II rozbiorze: Wielkopolskę i Pomorze (dawne Prusy Królewskie), o przyszłości Górnego Śląska miał zadecydować plebiscyt.
Prezentujemy fotografie z paryskiej konferencji pokojowej pochodzące z wydanego przez brytyjski dziennik „Daily Mail” albumu, ze spuścizny Stanisława Kozickiego (sygnatura 30) w naszym zasobie archiwalnym. 🗞
M. Ciara
 
Opis fotografii:

1. Otwarcie paryskiej konferencji pokojowej w ministerstwie spraw zagranicznych przy ulicy Quai d’Orsay
w Paryżu                                           

2. Delegacja Polski na konferencji pokojowej: Roman Dmowski i Ignacy Jan Paderewski                     

3. Generał Józef Haller z oficerami Błękitnej Armii. Z lewej Ignacy Jan Paderewski.        

4. Podpisanie traktatu pokojowego w Galerii Lustrzanej w Wersalu.  

5. Galeria Lustrzana w pałacu w Wersalu, gdzie podpisano układ pokojowy i fotografie „Wielkiej Czwórki”: premier Francji Georges Clemenceau, premier Wielkiej Brytanii David Lloyd George, prezydent USA Woodrow Wilson i  premier Włoch Vittorio Orlando.                                

6. Pierwsza strona traktatu pokojowego.      

 

 

Polska Akademia Nauk Archiwum w Warszawie

ul. Nowy Świat 72 

00-330 Warszawa

kwerenda@archiwum.pan.pl

tel./fax +48 22 657 27 88

tel. +48 22 657 28 92

Pracownia Naukowa

czynna od poniedziałku do piątku 

od 9.00 do 15.30

fb