Czcionka: A- A A+

Konferencja Rola Dokumentu w Muzeach

Polska Akademia Nauk Archiwum w Warszawie, Polskie Towarzystwo Archiwalne oraz Stowarzyszenie Muzealników Polskich Oddział Mazowiecki zaprosiła na konferencję
z cyklu Rola dokumentu w muzeach, która odbyła się 26 marca 2015 roku w Warszawie.

Konferencja naukowa pod patronatem Marszałka Województwa Mazowieckiego adresowana była do pracowników muzeów, archiwów i bibliotek województwa mazowieckiego, zaś jej celem było wzbudzenie zainteresowania funkcją dokumentu – sposobu ich przechowywania, udostępniania i gromadzenia. Muzea w swoich zbiorach posiadają oprócz obiektów muzealnych bogate zbiory dokumentacji naukowej i archiwalia. Zagadnienia te nie były do tej pory przedmiotem rozważań.

W związku z planowaną nową ustawą archiwalną rozpocząliśmy dyskusję na temat znaczenia dokumentacji, archiwaliów i funkcji archiwum w muzeum. Była to także okazja do zacieśnienia współpracy między muzealnikami i archiwistami oraz do zapoznania się z zasadami pracy obu środowisk.

Polska Akademia Nauk Archiwum w Warszawie

ul. Nowy Świat 72 

00-330 Warszawa

kwerenda@archiwum.pan.pl

tel./fax +48 22 657 27 88

tel. +48 22 657 28 92

Pracownia Naukowa

czynna od poniedziałku do piątku 

od 9.00 do 15.30

fb