Czcionka: A- A A+

Wystawy w latach 1959 - 2008

18 XII 2008 — wystawa oparta na oryginalnych unikatowych obiektach znajdujących się w Archiwum PAN Kurioza Archiwum Polskiej Akademii Nauk prezentowana na uroczystym posiedzeniu Rady Naukowej APAN z okazji 55-lecia Archiwum PAN, Warszawa, Pałac Staszica;

17 V 2008 — ekspozycje planszowe Skarby Archiwum Polskiej Akademii Nauk oraz Stasziciana w zbiorach Archiwum Polskiej Akademii Nauk prezentowane podczas Nocy Muzeów, Warszawa, Pałac Staszica:

2007–2009 — wystawa planszowa Polska szkoła matematyczna 1918–1939, Rapperswil, Muzeum Polskie (IV 2007), Wiedeń, Austriacka Akademia Nauk (21 X–4 XI 2008), Warszawa, Instytut Matematyczny PAN (16 III 2008–17 IV 2009);

IV 2007 — wystawa planszowa Stulecie Towarzystwa Naukowego Warszawskiego zorganizowana przez Archiwum PAN oraz Towarzystwo Naukowe Warszawskie (wersja w języku francuskim), Paryż, Stacja Naukowa Polskiej Akademii Nauk; wersja w języku polskim stanowi stałą ekspozycję w Pałacu Staszica;

25 XI – 20 XII 2007 — wystawa oparta na oryginalnych unikatowych eksponatach Stulecie Towarzystwa Naukowego Warszawskiego zorganizowana przez Archiwum PAN oraz Towarzystwo Naukowe Warszawskie, Warszawa, Pałac Staszica;

2006 – 2007 — wystawa planszowa Jubileusz 120-lecia Polskiego Towarzystwa Histo-rycznego w świetle zbiorów Archiwum PAN, Pułtusk, Wyższa Szkoła Humanistyczna im. Aleksandra Gieysztora (15–16 X 2006), Toruń, Biblioteka Uniwersytecka (II 2007);

4 IX – 7 X 2006 — wystawa planszowa oraz oparta na oryginalnych eksponatach 100-lecie Towarzystwa Miłośników Historii zorganizowana przez Archiwum PAN i Towarzystwo Miłośników Historii, Warszawa, Archiwum Główne Akt Dawnych;

21 III 2006 — ekspozycja oryginalnych obiektów Polsko-rumuńskie związki kulturalne i naukowe na przestrzeni wieków i ich ślady w zbiorach Archiwum PAN, Warszawa, Pałac Staszica;

29 XI – 1 XII 2005 — ekspozycja oryginalnych dokumentów, fotografii, medali i wy-dawnictw Stasziciana w zbiorach Archiwum PAN, Warszawa, Pałac Staszica;

II – IV 2005 — wystawa Żył nie dla siebie zorganizowana przez Archiwum PAN, Towarzystwo Naukowe Warszawskie oraz Muzeum Stanisława Staszica w Pile, Warszawa, Muzeum Literatury im. Adama Mickiewicza;

2004 — pokaz autografów uczonych, których dokumenty przechowywane są w Archiwum PAN, Warszawa, Pałac Kultury i Nauki;

VII – IX 2004 — ekspozycja planszowa Hanna i Ludwik Hirszfeldowie, Warszawa, Pałac Kultury i Nauki;

10 X – 21 X 2004 — ekspozycja planszowa (część rosyjska) oraz oparta na oryginałach (część polska) Z dziejów polsko-rosyjskich kontaktów naukowych, wpisująca się w cykl imprez z okazji Dni Nauki Rosyjskiej w Polsce, zorganizowana przez Archiwum Polskiej i Rosyjskiej Akademii Nauk, Warszawa, Pałac Staszica;

10 XII 2003 – 15 V 2004 — ekspozycja planszowa Polscy laureaci Nagrody Nobla zorganizowana przez Archiwum PAN, Muzeum Marii Skłodowskiej-Curie oraz Muzeum Historyczne m.st. Warszawy, Warszawa, Muzeum Woli — Oddział Muzeum Historycznego m.st. Warszawy;

6 XII 2002 – 13 I 2003 — ekspozycja Portrety ludzi nauki. Półwiecze Polskiej Akademii Nauk, Warszawa Pałac Staszica;

2002 – 2003 — wystawa planszowa Ursynów — moja miłość. Życie i twórczość Juliana Ursyn Niemcewicza zorganizowana przez Archiwum PAN i gminę Ursynów, Warszawa, Galeria „Wieża” (13 IX–15 X 2002), Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego (18 X–15 XI 2002), Pałac Staszica (18 XI 2002–1 III 2003);

28 XI 2003 — wystawa Maria Skłodowska-Curie w 100-lecie otrzymania Nagrody Nobla zorganizowana przez Muzeum Marii Skłodowskiej-Curie we współpracy z Archiwum PAN, Warszawa, Muzeum Marii Skłodowskiej-Curie;

14 XI 2003 — wystawa planszowa Genius loci, Berlin, Instytut Polski;

3 III–31 grudnia 2002 — wystawa Nauka polska w medalierstwie zorganizowana przez Archiwum PAN, Gabinet Prezesa PAN, Muzeum Marii Skłodowskiej-Curie oraz Muzeum Historyczne m.st. Warszawy, Warszawa, Muzeum Woli — Oddział Muzeum Historycznego m.st. Warszawy;

7 XI – 3 XII 2001 — wystawa Światła Wilna. Wilniana w zbiorach Archiwum PAN zorganizowana przez Archiwum PAN oraz Stowarzyszenie „Wspólnota Polska”, Warszawa, Dom Polonii;

6 XI – 30 XI 2001 — wystawa Wilnu przypisani. Wilniana w zbiorach Archiwum PAN zorganizowana przez Archiwum PAN; Pałac Staszica;

23 XI 2000 – 1 I 2001 — wystawa ...którzy nauki, cnotę, Ojczyznę kochają. Znani i nieznani członkowie Towarzystwa Królewskiego Warszawskiego Przyjaciół Nauk zorganizowana przez Archiwum PAN, Archiwum Główne Akt Dawnych, Muzeum Marii Skłodowskiej-Curie oraz Koło Historyczne Studentów Instytutu Historycznego Uniwersytetu Warszawskiego, Warszawa, Pałac Staszica;

1999 — wystawa Zawsze ten sam Fryderyk Járosy (1889–1960) zorganizowana przez Muzeum Teatralne Teatru Wielkiego–Opery Narodowej oraz Archiwum PAN, Warszawa, Muzeum Teatralne Teatru Wielkiego–Opery Narodowej;

1999 — prezentacja oryginalnych dokumentów dotyczących Juliusza Słowackiego (1809–1849) z okazji 190. rocznicy urodzin i 150. rocznicy śmierci, Warszawa, Pałac Staszica;

1999 — wystawa planszowa Wacław Sierpiński w 60. rocznicę śmierci, Warszawa, Pałac Staszica;

17–25 XI 1998 — wystawa Archiwalia Benedykta Zientary (1928–1983) zorganizowana z okazji 70. rocznicy urodzin uczonego, Warszawa, Pałac Kazimierzowski;

1998 — wystawa planszowa Leon Barszczewski — podróże po Azji Środkowej, Warszawa, Pałac Staszica;

18 IX 1998 – 30 I 1999 — wystawa Setna rocznica odkrycia polonu i radu zorganizowana przez Archiwum PAN, Politechnikę Warszawską oraz Muzeum Marii Skłodowskiej-Curie, Warszawa, Muzeum Marii Skłodowskiej-Curie;

1997 — wystawa planszowa Mieczysław Wolfke (1883–1947). W 50. rocznicę śmierci, Warszawa, Pałac Staszica;

16 VI – 30 IX 1997 — wystawa Napoleon a Polska — Polacy a Napoleon zorganizowana przez Archiwum PAN oraz Muzeum Historyczne m.st. Warszawy w 190. rocznicę utworzenia Księstwa Warszawskiego, Warszawa, Muzeum Historyczne m.st. Warszawy;

10 IX – 24 X 1997 — wystawa A genio lumen zorganizowana przez Towarzystwo Naukowe Warszawskie oraz Archiwum PAN z okazji 90. rocznicy powstania Towarzystwa Naukowego Warszawskiego, Warszawa, Pałac Staszica;

1996 – 1997 — wystawa Staszic Warszawie zorganizowana przez Muzeum Stanisława Staszica w Pile oraz Archiwum PAN, Piła, Muzeum Stanisława Staszica (12 VI–25 VIII 1996), Warszawa, Pałac Staszica (3 IX–19 IX 1996), Biblioteka Gminy Bielany (14 XII 1996–16 II 1997);

26 VII – 4 VIII 1995 — wystawa Pałac Staszica i okolice w powstaniu warszawskim zorganizowana przez Archiwum PAN i Wojskowy Instytut Historyczny, Warszawa, Pałac Staszica;

1981 — ekspozycja wybranych materiałów archiwalnych z zasobu Archiwum PAN dla uczestników Międzynarodowej Letniej Szkoły Archiwalnej, Warszawa, Pałac Staszica;

1980 — wystawa Nauka polska w medalach zorganizowana z okazji V Tygodnia Archiwów przez Archiwum PAN i Muzeum Historyczne m.st. Warszawy, Warszawa, Muzeum Woli — Oddział Muzeum Historycznego m.st. Warszawy;

1978 — prezentacja publikacji pracowników Archiwum PAN z okazji 25-lecia placówki, Warszawa, Pałac Staszica;

1978 — pięć pokazów dokumentów, druków i fotografii ilustrujących wykłady profesora dra Bogusława Leśnodorskiego dla Wszechnicy PAN, Warszawa, Pałac Staszica;

1978 — galeria portretów historyków okresu międzywojennego z okazji 60-lecia odzyskania niepodległości, Warszawa, Pałac Staszica;

X 1977 — pokaz materiałów archiwalnych związanych z 60. rocznicą Rewolucji Paź-dziernikowej, Warszawa, Pałac Staszica;

IX 1977 — pokaz materiałów archiwalnych związanych z działalnością uczonych w okresie okupacji hitlerowskiej, Warszawa, Pałac Staszica;

V–VI 1977 — wystawa Tradycje organizacji nauki polskiej w 25-lecie PAN (przy udziale Biblioteki PAN i Instytutu Historii, Nauki, Oświaty i Techniki), Warszawa, Pałac Staszica;

II 1977 — pokaz materiałów dotyczących dziejów polskiej fizyki (zwłaszcza poświęconych pamięci Czesława Witoszyńskiego i Mieczysława Wolfkego) zorganizowany z okazji sesji Polskiego Towarzystwa Fizycznego, Warszawa, Pałac Staszica;

1976 — pokaz materiałów dotyczących losów nauki i uczonych polskich w okresie wojny zaprezentowany na zebraniu Koła ZBoWiD przy PAN, Warszawa, Pałac Staszica;

1975 — wystawa 250 lat Akademii Nauk ZSRR — 250 lat polsko-rosyjskiej współpracy naukowej, Warszawa, Uniwersytet Warszawski;

1970 – 1971 — wystawa 150-lecie urodzin Tytusa Chałubińskiego, Warszawa, Pałac Staszica (XII 1970–17 II 1971), Radom (25 IV–31 V 1971);

25 VIII – 3 IX 1965 — wystawa Materiały archiwalne jako źródła do dziejów nauki i techniki zorganizowana z okazji XI Międzynarodowego Kongresu Nauki i Techniki, Warszawa, Pałac Staszica;

17 V 1960 — specjalny pokaz materiałów archiwalnych do historii techniki zaprezentowany na posiedzeniu archiwistów i historyków techniki, Warszawa, Pałac Staszica;

26 V – 3 VII 1959 — pierwszy pokaz materiałów archiwalnych zorganizowany z okazji 5-lecia pracy Archiwum PAN, Pałac Staszica.

Polska Akademia Nauk Archiwum w Warszawie

ul. Nowy Świat 72 

00-330 Warszawa

kwerenda@archiwum.pan.pl

tel./fax +48 22 657 27 88

tel. +48 22 657 28 92

Pracownia Naukowa

czynna od poniedziałku do piątku 

od 9.00 do 15.30

fb