Czcionka: A- A A+

Działalność Kazimierza Michałowskiego w świetle dokumentów

W związku z mijającą w 2011 r. 110-tą rocznicą urodzin i 30-tą rocznicą śmierci Kazimierza Michałowskiego, 20 grudnia 2011 r. Polska Akademia Nauk Archiwum w Warszawie przygotowała we współpracy z Archiwum Muzeum Narodowego w Warszawie i Instytutem Kultur Śródziemnomorskich i Orientalnych wystawę, która prezentuje dokumenty działalności twórcy polskiej archeologii śródziemnomorskiej.

Przechowywana przez PAN Archiwum w Warszawie dokumentacja działalności Kazimierza Michałowskiego jest fragmentem jego spuścizny rozproszonej w kilku instytucjach nauki i kultury. Rozproszenie to stało się inspiracją do poszukiwania kontekstowych znaczeń dokumentów działalności Profesora i ich wzajemnie dopełniających się treści. Wystawa z założenia nie jest zatem  prezentacją pełną ani skończoną. Jest raczej pierwszą próbą zebrania materiałów archiwalnych dokumentujących działalność Kazimierza Michałowskiego.

Wybór poszczególnych dokumentów tylko w pewnym stopniu podsumowuje aktywność Profesora, brakuje bowiem wielu, które można by uznać za szczególnie istotne. Pojedyncze dokumenty, usystematyzowane w moduły wyznaczające zakresy jego działalności, pozwalają w sposób wyjątkowy na śledzenie jego codziennej działalności jako organizatora badań archeologicznych, propagatora archeologii śródziemnomorskiej, współtwórcy lub twórcy instytucji nauki, naukowca zaangażowanego w tworzenie środowiska polskich archeologów. Nierównomiernie prezentowane zakresy aktywności Kazimierza Michałowskiego, które  w dużej mierze wynikają z dostępności dokumentów i ze stanu ich opracowania, są zaś przede wszystkim sygnałem ciągle aktualnej potrzeby  zgromadzenia pełnej wiedzy o spuściźnie Twórcy polskiej szkoły archeologii śródziemnomorskiej oraz konieczności współpracy instytucji będącej jej depozytariuszami - jak świadczy wystawa - możliwej do realizacji.

Andrzej Klubiński

Polska Akademia Nauk Archiwum w Warszawie

ul. Nowy Świat 72 

00-330 Warszawa

kwerenda@archiwum.pan.pl

tel./fax +48 22 657 27 88

tel. +48 22 657 28 92

Pracownia Naukowa

czynna od poniedziałku do piątku 

od 9.00 do 15.30

fb