Czcionka: A- A A+

112. rocznica urodzin profesora Tadeusza Manteuffla

Z Z okazji przypadającej 5 marca 2014 roku 112. rocznicy urodzin profesora Tadeusza Manteuffla, mediewisty, uczestnika wojny polsko-bolszewickiej, w czasie której stracił prawą rękę, żołnierza Armii Krajowej, twórcy i dyrektora Instytutu Historii Polskiej Akademii Nauk, kierownika Instytutu Historycznego Uniwersytetu Warszawskiego, prezesa Polskiego Towarzystwa Historycznego, reaktywatora Towarzystwa Miłośników Historii, współorganizatora I Kongresu Nauki Polskiej, prorektora Uniwersytetu Warszawskiego, w Pałacu Staszica w Warszawie, siedzibie Polskiej Akademii Nauk, zostanie otwarta wystawa poświęcona temu wybitnemu historykowi i archiwiście.

Ponowne powołanie Tadeusza Manteuffla na przewodniczącego Rady Naukowej Archiwum Polskiej Akademii Nauk, 1969, Materiały Tadeusza Manteuffla, APAN, III–192, j. 116, k. 98

Profesor Tadeusz Manteuffel był od początku istnienia Polskiej Akademii Nauk bardzo z nią związany, początkowo jako jej członek korespondent (od 1952 roku), potem członek Sekretariatu Naukowego Wydziału I (od 1954 roku), wreszcie członek rzeczywisty PAN (od 1958 roku) i aktywny działacz wielu jej komisji. Od 1961 roku do końca życia niezapomniany profesor Tadeusz Manteuffel był przewodniczącym Rady Naukowej Archiwum Polskiej Akademii Nauk, tym bardziej więc Jego postać jest bliska i droga pracownikom naszej instytucji. Jak powiedział Aleksander Gieysztor, Tadeusz Manteuffel był w „czołowej grupie uczonych unaukowiających archiwa w Polsce”.

Uroczystość otwarcia wystawy uświetnią swoją obecnością córki Tadeusza Manteuffla — profesor Małgorzata Cymborowska z mężem profesorem Bronisławem Cymborowskim i Anna Szarota z mężem profesorem Tomaszem Szarotą — oraz wnuk Tadeusza Manteuffla profesor Piotr Szarota.

 

Polska Akademia Nauk Archiwum w Warszawie

ul. Nowy Świat 72 

00-330 Warszawa

kwerenda@archiwum.pan.pl

tel./fax +48 22 657 27 88

tel. +48 22 657 28 92

Pracownia Naukowa

czynna od poniedziałku do piątku 

od 9.00 do 15.30

fb