Czcionka: A- A A+

Uhonorowanie Archiwum PAN przez Towarzystwo Naukowe Warszawskie

2 2 lutego 2010 roku Prezes Towarzystwa Naukowego Warszawskiego profesor dr hab. Janusz Lipkowski uhonorował Dyrektor Archiwum Polskiej Akademii Nauk doktor Hannę Krajewską medalem Towarzystwa Naukowego Warszawskiego. Dyplom TNW otrzymała też doktor Joanna Arvaniti.

W piśmie od prezesa TNW do Minister Nauki i Szkolnictwa Wyższego czytamy:

Chciałbym jednocześnie pogratulować Pani Dyrektor dr Hannie Krajewskiej. Kierowana przez nią od 15 lat instytucja znakomicie realizuje nie tylko zadania archiwalne, bierze udział w pracach Międzynarodowej Rady Archiwalnej i innych gremiów, lecz jest także cenioną jednostką naukową, uczestniczącą w europejskich projektach badawczych. Jej rolę niezwykle trafnie wyraził swego czasu prof. Aleksander Gieysztor, pisząc: „Archiwum Polskiej Akademii Nauk ma swoje miejsce na mapie kulturalnej i naukowej naszego kraju oraz krajów sąsiednich, na mapie całej światowej respublica litterarum. Słowa te po dziś dzień pozostają aktualne dzięki pasji i zaangażowaniu dr Hanny Krajewskiej”.

Poniżej dwa zdjęcia ze wspomnianej uroczystości:

Polska Akademia Nauk Archiwum w Warszawie

ul. Nowy Świat 72 

00-330 Warszawa

kwerenda@archiwum.pan.pl

tel./fax +48 22 657 27 88

tel. +48 22 657 28 92

Pracownia Naukowa

czynna od poniedziałku do piątku 

od 9.00 do 15.30

fb