Czcionka: A- A A+

Wydawnictwa

Biuletyny

06-02-2023 | Wydawnictwa

Zapraszamy do pobrania Biuletynów Archiwum Polskiej Akademii Nauk.

Czytaj więcej

Wytyczne. Opracowywanie spuścizn archiwalnych po uczonych.

06-02-2023 | Wydawnictwa

Wytyczne.Opracowywanie spuścizn archiwalnych po uczonych.

Czytaj więcej

Okruchy przyszłych zdarzeń

27-08-2021 | Wydawnictwa

Wspomnienia Zbigniewa Skulskiego opracowane przez córkę Marzenę Skulską-Lundgren

Czytaj więcej

AUTOBIOGRAFIA TESTAMENT STASZICA

23-08-2021 | Wydawnictwa

Stanisław Staszic (1755-1826) - pisarz i działacz polityczny, uczony, organizator szkolnictwa i przemysłu, filantrop, ksiądz; jeden z najwibitniejszych przedstawicieli polskiego oświecenia.

Czytaj więcej

ARCHIVARIUS VISEGRADENSIS

23-08-2021 | Wydawnictwa

Wspólne dziedzictwo, wspólna przyszłość - Kulinaria w dokumencie

Czytaj więcej

Specula

10-08-2021 | Wydawnictwa

Czytaj więcej

Kobiety w nauce

28-05-2021 | Wydawnictwa

Album prezentujący portrety uczonych Polek, które są bohaterkami wystawy "Kobiety w nauce". 

Czytaj więcej

Przewodnik po zasobie Archiwum PAN

09-04-2021 | Wydawnictwa

Opracowanie zbiorowe pod kierunkiem Hanny Krajewskiej, Alicji Kuleckiej, rada redakcyjna Anita Chodkowska, Hanna Dymnicka-Wołoszyńska, Hanna Krajewska, Alicja Kulecka, Anna Marciniak, Hanna Szymczyk, Dorota Zamojska, Warszawa 1999 r.

Czytaj więcej

Genius Loci. Katalog Wystawy.

08-04-2021 | Wydawnictwa

Genius Loci. Katalog wystawy, autor koncepcji Hanna Krajewska, Warszawa 2003 r.

Czytaj więcej

Autografy ze zbiorów Muzeum Polskiego w Rapperswilu

06-04-2021 | Wydawnictwa

Autografy ze zbiorów Muzeum Polskiego w Rapperswilu. Ewa Furmańska, Izabela Gass, Redactor wydania - Wojciech Piotrowski, Wykonanie portretów - Paulina Kopestyńska, Projekt graficzny - Monika Jastrzębiec Czepielewska, Wydawca PAN Archiwum w Warszawie, Towarzystwo Rapperswilskie.

Czytaj więcej

Warszawskie Oblicza Niepodległości

06-04-2021 | Wydawnictwa

Zbiór esejów pod redakcją Eweliny Wajs-Baryły Wydawca PAN Archiwum w Warszawie

Czytaj więcej

Spuścizny w zbiorach poznańskich archiwów i bibliotek

06-04-2021 | Wydawnictwa

Autorzy: dr hab. Janna Krajewska, dr Jarosław Matysiak, mgr. Józef Malinowski Wydawnictwo Rys, korekta - Dorota Górska, projekt okładki - Józef Malinowski

Czytaj więcej

Archibohater czyli długie życie Piotra B

30-03-2021 | Wydawnictwa

Opracowanie i wybór tekstów - Anita Chodkowska, Ilustracje - Paulina Kopestyńska, Skład i łamanie - Maria Kaliszczuk - Donaj Wydawca: Polskie Towarzystwo Archiwalne, Archiwum PAN w Warszawie

Czytaj więcej

Polscy badacze Syberii - portrety badaczy

29-03-2021 | Wydawnictwa

Wydawca - PAN Archiwum w Warszawie, autor portretów - Paulina Kopestyńska, tekst - Joanna Arvaniti, tłumaczenie - Helena Szymańska, konsultacja - Marfa Browszenko, projekt graficzny - Wawrzyniec Paweł Gerlach, fotofrafia - Tomasz Adamaszek, prepress - Hanna Lementowicz, drukarnia EFEKT

Czytaj więcej

Nowa książka dra Jarosława Matysiaka pt. "Kazimierz Kaczmarczyk 1878–1966. Archiwista i historyk"

11-02-2021 | Wydawnictwa

Książka dra Jarosława Matysiaka, pracownika poznańskiego Oddziału Archiwum Polskiej Akademii Nauk.

Czytaj więcej

W służbie harcerstwa i nauki

01-06-2013 | Wydawnictwa

W służbie harcerstwa i nauki. Aleksander Kamiński "Kamyk" i pionierzy polskiego skautingu w zbiorach Polskiej Akademii Nauk Archiwum w Warszawie i Muzeum Harcerstwa w Warszawie. Katalog wystawy.

Czytaj więcej

Polscy badacze Syberii. Katalog wystawy

01-01-2008 | Wydawnictwa

Redakcja naukowa Witalij J. Afiani, Natalia W. Litwina, Nadieżda M. Osipowa, Moskwa 2008 r. Wydawnictwo Archiwum Rosyjskiej Akademii Nauk towarzyszące wystawie pod tym samym tytułem zorganizowanej w 2008 roku przez APAN i ARAN i wpisującej się w cykl imprez z okazji Dni Nauki Polskiej w Federacji Rosyjskiej.

Czytaj więcej

Polscy badacze Syberii

01-01-2008 | Wydawnictwa

redakcja naukowa Joanna Arvaniti, Warszawa 2008 r. Wydawnictwo Archiwum Polskiej Akademii Nauk towarzyszące wystawie pod tym samym tytułem zorganizowanej w 2008 roku przez APAN i ARAN i wpisującej się w cykl imprez z okazji Dni Nauki Polskiej w Federacji Rosyjskiej.

Czytaj więcej

Stulecie Towarzystwa Naukowego Warszawskiego. Katalog wystawy

01-01-2007 | Wydawnictwa

Redakcja naukowa Joanna Arvaniti, Dorota Pietrzkiewicz, Warszawa 2007 r. Wydawnictwo Towarzystwa Naukowego Warszawskiego i Archiwum Polskiej Akademii Nauk towarzyszące konferencji oraz wystawie pod tym samym tytułem zorganizowanej w 2007 roku przez APAN i TNW.

Czytaj więcej

Kronika Roku Stanisława Staszica

01-01-2006 | Wydawnictwa

Redakcja naukowa Joanna Arvaniti, Dorota Pietrzkiewicz, Warszawa 2005–2006 r. Publikacja Archiwum Polskiej Akademii Nauk i Towarzystwa Naukowego Warszawskiego dokumentująca wydarzenia związane z obchodami Roku Stanisława Staszica.

Czytaj więcej

Stanisław Staszic. Jubileusz 250. rocznicy urodzin 1755–1826

01-01-2005 | Wydawnictwa

Tekst Józef Olejniczak, Warszawa 2005 r. Publikacja Archiwum Polskiej Akademii Nauk z okazji Roku Stanisława Staszica.

Czytaj więcej

Polsko-litewskie kontakty naukowe w świetle zbiorów archiwalnych i bibliotecznych

01-01-2004 | Wydawnictwa

Redakcja naukowa Joanna Arvaniti, Arkadiusz Roszkowski, Warszawa 2004 r. Wydawnictwo Archiwum Polskiej Akademii Nauk i Biblioteki Litewskiej Akademii Nauk towarzyszące konferencji w Malatach zorganizowanej w 2004 roku przez BLAN i APAN.

Czytaj więcej

Z dziejów rosyjsko-polskich kontaktów naukowych.

01-01-2004 | Wydawnictwa

Wydawnictwo Rosyjskiej Akademii Nauk towarzyszące wystawie pod tym samym tytułem zorganizowanej w 2004 roku przez APAN i ARAN i wpisującej się w cykl imprez z okazji Dni Nauki Rosyjskiej w Polsce. Teksty Witalij J. Afiani, Joanna Arvaniti, Arkadiusz Roszkowski, Moskwa 2004 r.

Czytaj więcej

Maria Skłodowska-Curie. Kobieta uczona

01-01-2003 | Wydawnictwa

Teksty Hanna Krajewska, Małgorzata Sobieszczak-Marciniak, wyd. L’Oréal Polska, Warszawa 2003 r. Publikacja wydana z okazji 100. rocznicy przyznania Marii Skłodowskiej-Curie pierwszej Nagrody Nobla.

Czytaj więcej

Oni. Autografy ze zbiorów APAN

01-01-2003 | Wydawnictwa

Wybór i opracowanie merytoryczne Izabela Kwiatkowska, Warszawa 2003 r.Bibliofilskie unikatowe wydawnictwo Archiwum Polskiej Akademii Nauk zawierające autografy uczonych, których spuścizny przechowywane są w APAN.

Czytaj więcej

Polscy nobliści

01-01-2003 | Wydawnictwa

Stulecie przyznania pierwszej Nagrody Nobla Marii Skłodowskiej-Curie. Dwudziesta rocznica przyznania Pokojowej Nagrody Nobla Lechowi Wałęsie, redakcja Hanna Krajewska, Karol Mórawski, Małgorzata Sobieszczak-Marciniak, Warszawa 2003 r.

Czytaj więcej

Portrety ludzi nauki

01-01-2003 | Wydawnictwa

Wybór i opracowanie merytoryczne Anita Chodkowska, Jolanta Stasiak, Warszawa 2003 r. Publikacja Archiwum Polskiej Akademii Nauk towarzysząca wystawie pod tym samym tytułem zorganizowanej w 2002/2003 roku przez APAN z okazji 50. rocznicy powstania Polskiej Akademii Nauk.

Czytaj więcej

Archiwum Polskiej Akademii Nauk. Informator

01-01-2003 | Wydawnictwa

Tekst i wybór zdjęć Dariusz Kwiatkowski, Warszawa 2003 r. Publikacja Archiwum Polskiej Akademii Nauk w języku angielskim, niemieckim polskim i rosyjskim informująca o zasobie i formach działalności APAN.

Czytaj więcej

Archives and Changing Societies

01-01-2003 | Wydawnictwa

Active Strategies for Meeting Public, Institutional and archival Needs, Warszawa 2003 r. Publikacja Archiwum Polskiej Akademii Nauk towarzysząca międzynarodowej konferencji archiwalnej pod tym samym tytułem zorganizowanej w 2003 roku przez APAN.

Czytaj więcej

Julian Ursyn Niemcewicz. Ursynów — moja miłość

01-01-2002 | Wydawnictwa

Wybór i opracowanie merytoryczne Joanna Arvaniti, Arkadiusz Roszkowski, Warszawa 2002 r. Wydawnictwo Archiwum Polskiej Akademii Nauk i Urzędu Gminy Warszawa Ursynów towarzyszące wystawie zorganizowanej w 2002 roku przez APAN z okazji 180. rocznicy zakupienia Ursynowa przez Juliana Ursyn Niemcewicza.

Czytaj więcej

Nauka polska w medalierstwie

01-01-2002 | Wydawnictwa

redakcja Hanna Krajewska, Karol Mórawski, opracowanie katalogu medali Arkadiusz Roszkowski, Małgorzata Sobieszczak-Marciniak, Warszawa 2002 r.

Czytaj więcej

Światła Wilna. Wilniana w zbiorach Archiwum Polskiej Akademii Nauk

01-01-2001 | Wydawnictwa

Wybór zdjęć i redakcja Dorota Zamojska, Warszawa 2001 r. Katalog wystawy zorganizowanej w 2001 roku przez APAN i Stowarzyszenie „Wspólnota Polska”.

Czytaj więcej

Wilnu przypisani. Wilniana w zbiorach Archiwum Polskiej Akademii Nauk

01-01-2001 | Wydawnictwa

opracowanie Alicja Kulecka, Dorota Zamojska, Warszawa 2001 r. Katalog wystawy zorganizowanej w 2001 roku przez APAN i Stowarzyszenie „Wspólnota Polska”.

Czytaj więcej

The Sciences Archives in the European Integration

01-01-2000 | Wydawnictwa

Publikacja Archiwum Polskiej Akademii Nauk towarzysząca międzynarodowej konferencji archiwalnej pod tym samym tytułem zorganizowanej w 1999 roku przez APAN.

Czytaj więcej

…którzy nauki, cnotę, Ojczyznę kochają

01-01-2000 | Wydawnictwa

Redakcja naukowa Alicja Kulecka, Małgorzata Osiecka, Dorota Zamojska, Warszawa 2000 r.

Czytaj więcej

Setna rocznica odkrycia polonu i radu

01-01-1998 | Wydawnictwa

Katalog wystawy zorganizowanej w 1998 roku m.in. przez APAN i Muzeum Marii Skłodowskiej-Curie.

Czytaj więcej

A Genio lumen

01-01-1997 | Wydawnictwa

W 90. rocznicę powstania Towarzystwa Naukowego Warszawskiego. Katalog wystawy, opracowanie Alicja Kulecka, redakcja Anita Chodkowska, Warszawa 1997 r.

Czytaj więcej

Napoleon a Polska. Polacy a Napoleon

01-01-1997 | Wydawnictwa

Scenariusz i katalog Robert Bielecki, Warszawa 1997

Czytaj więcej

Polska Akademia Nauk Archiwum w Warszawie

ul. Nowy Świat 72 

00-330 Warszawa

kwerenda@archiwum.pan.pl

tel./fax +48 22 657 27 88

tel. +48 22 657 28 92

Pracownia Naukowa

czynna od poniedziałku do piątku 

od 9.00 do 15.30

fb