Czcionka: A- A A+

Mikołaj Kopernik. Życie i dzieło

Archiwum Polskiej Akademii Nauk (Joanna Arvaniti, Izabela Gass, Hanna Krajewska) we współpracy z Archiwum Rosyjskiej Akademii Nauk (Witalij J. Afiani, Nadieżda M. Osipowa) i Muzeum Marii Skłodowskiej-Curie Polskiego Towarzystwa Chemicznego (Małgorzata Sobieszczak-Marciniak) przygotowało pierwszą wersję planszowej wystawy Mikołaj Kopernik. Życie i dzieło. Ekspozycja została uroczyście otwarta w Pałacu Staszica w Warszawie 19 lutego 2013 roku w dniu 540. rocznicy urodzin wielkiego uczonego. Wystawa składa się z 22 plansz, na których zaprezentowano Mikołaja Kopernika jako astronoma, duchownego, lekarza, żołnierza, prawnika, ekonomistę i kartografa. Poszczególne tablice poświęcone zostały rodzinie Mikołaja Kopernika, jego edukacji na uniwersytetach w Krakowie, Bolonii, Ferrarze i Padwie, spuściźnie naukowej oraz jego sławie uwiecznionej m.in. w obrazach prezentujących różne jego wizerunki, w pomnikach, medalierstwie i filatelistyce. Scenarzystki zademonstrowały na wystawie przedkopernikańskie wizje świata, a także najwybitniejsze osiągnięcia współczesnych polskich astronomów: Bohdana Paczyńskiego, Andrzeja Udalskiego i Aleksandra Wolszczana. Archiwum Rosyjskiej Akademii Nauk pokazało na swoich tablicach przechowywane w ARAN medale i dokumenty związane z polskim astronomem, a wśród nich jest karta dzieła Mikołaja Kopernika De revolutionibus, którą kosmonauci Piotr Klimuk i Mirosław Hermaszewski zabrali w podróż kosmiczną w 1978 roku na pokładzie statku kosmicznego Sojuz-30. Do tradycji wystaw przygotowywanych ostatnio przez PAN Archiwum w Warszawie należy prezentacja na nich obrazów namalowanych przez Paulinę Kopestyńską, która tym razem udekorowała wstępną planszę ekspozycji wizerunkiem Mikołaja Kopernika, wzorowanym na oryginale toruńskim. Autorkami ciekawego projektu plastycznego ekspozycji są Zuzanna Ciepielewska i Ewelina Wajs-Baryła z firmy Druk Wielkoformatowy Paweł Ciepielewski. Wystawie towarzyszyło seminarium naukowe (dr Stanisław Bajtlik — Centrum Astronomii PAN, dr Hanna Krajewska — PAN Archiwum w Warszawie, Bartłomiej Michałowski — Centrum Nauki „Kopernik”, prof. Jarosław Włodarczyk — Instytut Historii Nauki PAN), pokaz tańca dworskiego (Magdalena Wieteszka, Paweł Nassalski — Studio Tańca „Bodymovement”) oraz piernikowy poczęstunek sponsorowany przez historyczną Fabrykę Cukierniczą „Kopernik” w Toruniu.

Uczestnicy jubileuszowych uroczystości złożyli kwiaty pod znajdującym się przed Pałacem Staszica pomnikiem Mikołaja Kopernika, przy którym objęli wartę honorową warszawscy harcerze.

W 2013 roku w związku z 540. rocznicą urodzin wielkiego astronoma i 470. rocznicą jego śmierci nowa edycja wystawy z tekstami w języku angielskim pokazana zostanie w Parlamencie Europejskim w Brukseli.

W 2014 roku natomiast z okazji Dni Nauki Polskiej w Federacji Rosyjskiej polska edycja plansz wystawowych przetransportowana zostanie do Archiwum Rosyjskiej Akademii Nauk w Moskwie. Moskiewskiej planszowej ekspozycji będą towarzyszyć związane z Mikołajem Kopernikiem oryginalne dokumenty, medale, fotografie i wydawnictwa przechowywane w Archiwum Rosyjskiej Akademii Nauk i w Państwowym Archiwum Federacji Rosyjskiej.

Plansze z wystawy w formie pliku PDF

pdf pobierz   Wstęp

pdf pobierz   Pochodzenie

pdf pobierz   Edukacja

pdf pobierz   Duchowny

pdf pobierz   Lekarz i żołnierz

pdf pobierz   Astronom

pdf pobierz   Przedkopernikańskie wizje świata

pdf pobierz   Przyrządy astronomiczne

pdf pobierz   Kartograf

pdf pobierz   Prawnik i ekonomista

pdf pobierz   Spuścizna

pdf pobierz   Wolszczan i Udalski

pdf pobierz   Paczyński

pdf pobierz   Twarze

pdf pobierz   Medale

pdf pobierz   Znaczki

pdf pobierz   Karty

pdf pobierz   Pomniki na świecie

pdf pobierz   Pomnik w Warszawie

pdf pobierz   Sława

Polska Akademia Nauk Archiwum w Warszawie

ul. Nowy Świat 72 

00-330 Warszawa

kwerenda@archiwum.pan.pl

tel./fax +48 22 657 27 88

tel. +48 22 657 28 92

Pracownia Naukowa

czynna od poniedziałku do piątku 

od 9.00 do 15.30

fb